©  2001-2010 insoft.gr
Αμοιβές Μηχανικών v.7.6.6
.....................................................................................................................................................................................................................................................


Αλλαγές και νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης 7.6  (30/05/2011)

1)  Προστέθηκαν οι αμοιβές ενεργειακών επιθεωρητών καθώς και η παραγωγή και αποστολή αρχείων xml στο ΤΕΕ για ενεργειακές επιθεωρήσεις.
 
2)  Προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής μελέτης "Ψύξης" ως ποσοστό του προϋπολογισμού του κλιματισμού. Η δυνατότητα αυτή είναι πολύ χρήσιμη καθώς η Εγκ.22.12.2010 αναφέρει ως υποχρεωτικές τις μελέτες "θέρμανση/ψύξη ή κλιματισμός". Στη νομοθεσία των αμοιβών δεν αναφέρονται συντελεστές για τη μελέτη "Ψύξης" και ούτε στο σύστημα του ΤΕΕ υπάρχει μελέτη "Ψύξης". Πολλές πολεοδομίες όμως ζητούν τη μελέτη ψύξης ως ποσοστό του κλιματισμού. Το πρόγραμμα πλέον δίνει τη δυνατότητα αυτή. Στο σύστημα του ΤΕΕ η περίπτωση αυτή εισάγεται (αυτόματα από το πρόγραμμα) ως "Λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες".  

3)  Στις αμοιβές μελετών προστέθηκε πίνακας που παρουσιάζει πλέον αναλυτικά την αμοιβή κάθε επιμέρους μελέτης των Η/Μ της ενεργειακής απόδοσης.

4)  Διορθώθηκε σφάλμα που κάτω από προϋποθέσεις παρέλειπε μια παύλα στη στήλη "Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Η/Μ εγκαταστάσεων" στον πίνακα των αμοιβών αναλυτικά, με αποτέλεσμα να μη συμπίπτουν οι γραμμές.  Το σφάλμα προέκυπτε όταν είχαμε επιλεγμένες μόνο μελέτες χωρίς επιβλέψεις ή όταν πατούσαμε "+Τοπογραφικό". 

5) Διορθώθηκε σφάλμα στην κατανομή των αμοιβών ενεργειακής απόδοσης ανά μηχανικό. Το σφάλμα παρουσιαζόταν όταν είχαμε επιλεγμένες μόνο εργασίες ενεργειακής απόδοσης και αυτές βγαίναν κάτω από την ελάχιστη αμοιβή 5000*λ και είχαμε βέβαια και περισσότερους από έναν μηχανικό.

6) Κάποιες αλλαγές στο "Νέο έντυπο αδείας" (2ο έντυπο αδείας) που χρησιμοποιείται στη πολεοδομία Καβάλας. Στο 1ο έντυπο αδείας δεν έγινε κάποια αλλαγή. Για την αλλαγή του λογοτύπου υπενθυμίζουμε ότι είτε αλλάζουμε τον λογότυπο απ' ευθείας πάνω στο έντυπο είτε χρησιμοποιούμε τα αρχεία "logo_adeias.txt" και "logo_adeias1.txt" που βρίσκονται στο φάκελο c:\insoft\amo5.

7) Γίναν κάποιες αλλαγές στην εμφάνιση στις αμοιβές μελετών αναλυτικά. (Αφαιρούνται αυτόματα κάποια πλαίσια όταν αυτά δεν χρειάζονται και όταν χρειάζονται ξαναεμφανίζονται).

8) Επιλύθηκε (ελπίζουμε τουλάχιστον) πρόβλημα με την ενεργοποίηση του προγράμματος (στο νέο online σύστημα) σε υπολογιστές που έχουν συστοιχία δίσκων RAID. Η εναλλαγή της εγγραφής μεταξύ των 2 δίσκων αποσταθεροποιούσε τον κωδικό χρήσης με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα καθώς ο κωδικός χρήσης άλλαζε συνέχεια. Το πρόβλημα βέβαια αφορούσε ελάχιστα άτομα που είχαν υπολογιστές με συστοιχία δίσκων RAID. Στους άλλους, τους πολλούς (χωρίς RAID) δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι με τη νέα έκδοση το πρόβλημα λύθηκε.


Αλλαγές και νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης 7.6.1  (03/06/2011)

1)  Διορθώθηκε ένα bug στην αμοιβή ενεργειακών επιθεωρητών για χώρους λοιπών χρήσεων εκτός κατοικίας.
     To bug παρουσιαζόταν ως εξής:
   
     Από 0 μέχρι 400 τμ η αμοιβή έβγαινε σωστή.
     Από 400τμ. μέχρι 1000 τμ. έβγαινε λάθος.
     Πάνω από 1000τμ. η αμοιβή έβγαινε σωστή.

     To xml έβγαινε σωστό, δεν επηρεάζεται από το bug.
 
2)  Επιλύθηκε τελικά, με νέες διαδοχικές διορθώσεις και δοκιμές, το πρόβλημα με την ενεργοποίηση σε δίσκους RAID. Δεν υπάρχει πλέον κανένα απολύτως πρόβλημα.

3)  Γίναν κάποιες προσθήκες σε λινκ και κάποιες άλλες μικρές διορθώσεις που πρότειναν συνάδελφοι στο michanikos.gr.


Αλλαγές και νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης 7.6.2  (04/06/2011)

1)  Οι αφαιρούμενες εργασίες (αυτές που μπορούμε να αφαιρέσουμε πατώντας τα μικρά πράσινα τετραγωνάκια δίπλα σε κάθε εμβαδόν χώρου) λαμβάνονται πλέον υπ' όψιν και στους προϋπολογισμούς των μελετών εγκαταστάσεων της ενεργειακής απόδοσης.


Αλλαγές και νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης 7.6.3  (16/06/2011)

1)  Διορθώθηκε bug στο xml αρχείο που προέκυψε στην έκδοση 7.6 μετά την προσθήκη της "Ψύξης" που κάναμε. Το bug εμφανιζόταν μόνο στη περίπτωση που χρησιμοποιούσαμε την κατανομή με ποσοστά ανάμεσα στους μηχανικούς και πήγαινε την αμοιβή του κλιματισμού (ή της ψύξης) πάντα στον 1ο μηχανικό χωρίς να κάνει την κατανομή ανά μηχανικό σύμφωνα με τα ποσοστά που είχαμε ορίσει. Το bug αφορούσε αποκλειστικά το xml και τα αποτελέσματα που παίρναμε από το ΤΕΕ και όχι τα αποτελέσματα που έδινε το ίδιο το πρόγραμμα, τα οποία ήταν σωστά.


Αλλαγές και νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης 7.6.4  (27/06/2011)

1)  Στον πίνακα των ποσοστών ανά μηχανικό, μπορεί πλέον να δοθεί η ενεργειακή απόδοση με διαφορετικά ποσοστά για το ΚΤΙΡΙΟ- ΚΕΛΥΦΟΣ και διαφορετικά ποσοστά για τα Η/Μ της ενεργειακής απόδοσης.

2)  Διάφορες εσωτερικές βελτιώσεις στον κώδικα.

3)  Άλλαξε το εικονίδιο σε κάποιους συνδέσμους που οδηγούν σε εξωτερικές σελίδες στο Internet, για να μη συγχέονται με τα εικονίδια που ανοίγουν παράθυρα του προγράμματος.


Αλλαγές και νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης 7.6.5  (06/07/2011)

1)  Διορθώθηκε ένα bug στο xml που προέκυψε στην έκδοση 7.6.4. Στην έκδοση 7.6.4 δόθηκε η δυνατότητα να υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά στο ΚΕΛΥΦΟΣ-ΚΤΙΡΙΟ και διαφορετικά στα Η/Μ της ενεργειακής απόδοσης. Τα ποσοστά του Κελύφους, ενώ στα αποτελέσματα του προγράμματος περνούσαν κανονικά, δεν περνούσαν σωστά στο xml. Μόλις μας επισημάνθηκε, διορθώθηκε και τώρα είναι εντάξει.

Αλλαγές και νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης 7.6.6  (13/07/2011)

1)  Όπως αποδείχθηκε με την έκδοση 7.6.5 (και 7.6.5.) δεν επιλύθηκε το πρόβλημα που παρουσιάστηκε σε ορισμένους υπολογιστές με την έκδοση 7.6.4 (κόλλημα κατά το άνοιγμα του προγράμματος). Η τελευταία διαπίστωση είναι ότι το πρόβλημα οφειλόταν στο μικρό εικονίδιο (με το έγγραφο και την υδρόγειο) δίπλα στην Τιμή ζώνης για το ΕΚΚΟ, στο κεντρικό παράθυρο. Το εικονίδιο αυτό ήταν της μορφής *.jpg  και αυτό προκαλούσε κατά πάσα πιθανότητα  το πρόβλημα. Στην έκδοση 7.6.6 το εικονίδιο αυτό μετατράπηκε σε μορφή *.gif.
Κατορθώσαμε να έρθει στα χέρια μας υπολογιστής που παρουσίαζε το πρόβλημα και μετά την αλλαγή στο εικονίδιο, κάναμε πολλές δοκιμές χωρίς να παρουσιαστεί εκ νέου το κόλλημα. Ελπίζουμε ότι είναι και η τελική λύση. Ταιριάζει καθώς το εικονίδιο αυτό είχε προστεθεί με την έκδοση 7.6.4.
Για την αναβάθμίση κατεβάζετε το 2ο αρχείο στα Downloads,  το αρχείο amo766-update.exe