Κεντρική οθόνη του προγράμματος
Αμοιβές Mηχανικών v.7.2 f
..............................................................................................................
Σας παρουσιάζουμε εδώ εικόνες από το πρόγραμμα. Πατήστε πάνω στις εικόνες ώστε να τις δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος.
Προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός (2ος τρόπος εμφάνισης)
Δαπάνη μελετών
Αμοιβές συνοπτικά
Αμοιβές ανά μηχανικό
Αμοιβές μελετών αναλυτικά
Αμοιβές επιβλέψεων αναλυτικά
1   2   3   4   5   6    Ρυθμίσεις
Δεδομένα αναλυτικού προϋπολογισμού
Εργασίες αναλυτικού προϋπολογισμού
με τιμές εγκυκλίου ΥΠΕΧΩΔΕ
Εργασίες αναλυτικού προϋπολογισμού
με επικρατούσες (στρογγυλοποιημένες) τιμές.
Έντυπο ΕΤΕ ξεχωριστά για κάθε μηχανικό.
Δεδομένα μηχανικών.
Εργασίες που αναλαμβάνει ο κάθε μηχανικός.
Δεδομένα μηχανικών.
Πίνακας με ποσοστό % όταν μια εργασία
μοιράζεται σε περισσότερους από έναν μηχανικούς.
©  2001-2010 insoft.gr