Αμοιβές Mηχανικών v.12.4    15/3/2022
....................................................................................................................................................................


Κατεβαίνει το αρχείο amo124-setup.exe το οποίο είναι αρχείο εγκατάστασης του προγράμματος. Αφού το κατεβάσετε, τρέξτε το αρχείο ακολουθώντας τις οδηγίες, ώστε να εγκατασταθεί το πρόγραμμα.
1) Αρχείο για όσους εγκαθιστούν για πρώτη φορά το πρόγραμμα στον υπολογιστή τους.
Ονοματεπώνυμο :

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα επιλέξτε  κατ' αρχήν ποιο από τα δύο αρχεία θα κατεβάσετε.
Κατόπιν παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο και το E-mail σας και πατήστε το ανάλογο πλήκτρο.
Ελπίζουμε το πρόγραμμα αυτό να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στη δουλειά σας.

Οι ρυθμίσεις αυθαιρέτων με τον νόμο 4495/17 κοστίζουν 30 Ευρώ + ΦΠΑ για όλους, είτε είχαν, είτε όχι την παλιά εφαρμογή για τον Ν.4178/13.

Αν ένας χρήστης ζητάει αλλαγή Η/Υ (ή νέα ενεργοποίηση λόγω Φορμάτ, αλλαγής δίσκου, αλλαγής λειτουργικού κλπ) και κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη δεν είχε καμιά οικονομική συναλλαγή με την εταιρία μας, δηλαδή η αγορά του προγράμματος είναι παλαιότερη των 5 ετών και στο διάστημα αυτό των πέντε (5) ετών δεν έχει προβεί στην αγορά κάποιου πακέτου αναβάθμισης (π.χ. Ρυθμίσεις Ν.4495/17) ή τα τελευταία 5 έτη όλες οι αναβαθμίσεις ήταν δωρεάν, τότε υπάρχει ένα Κόστος συντήρησης και αναβάθμισης (5 ετών) το οποίο ανέρχεται σε 30 Ευρώ + ΦΠΑ

E-mail :
2) Αρχείο για όσους έχουν εγκατεστημένη μία από τις εκδόσεις 5.x , 6.x , 7.x , 8.x , 9.x , 10.x, 11.x ή 12.x στον υπολογιστή τους.
Κατεβαίνει το αρχείο amo124-update.exe , το οποίο είναι αρχείο εγκατάστασης της αναβάθμισης του προγράμματος από τις εκδόσεις 5.x , 6.x , 7.x ,8.x, 9.x,10.x, 11.x ή 12.x σε v.12.4  Όταν το κατεβάσετε, τρέξτε το αρχείο ακολουθώντας τις οδηγίες, ώστε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Γίνεται αναβάθμιση χωρίς να χαθούν τα δεδομένα των παλιών μελέτων που δημιουργήθηκαν με τις εκδόσεις 5.x , 6.x , 7.x , 8.x , 9.x, 10.x, 11.x, 12.x

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ :
Ονοματεπώνυμο :

E-mail :
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αρχείο αυτό είναι μόνο γιά νέους χρήστες. Όσοι έχουν ήδη παλαιότερη έκδοση του προγράμματος, αν το εγκαταστήσουν θα χάσουν τις παλιές τους μελέτες. Αυτοί λοιπόν που αναβαθμίζουν, θα πρέπει να κατεβάσουν το επόμενο αρχείο amo124-update.exe . Σε κάθε περίπτωση καλό είναι πριν οποιαδήποτε εγκατάσταση οι χρήστες παλαιότερων εκδόσεων να κρατούν ένα αντίγραφο ολόκληρου του φακέλου c:/insoft για κάθε ενδεχόμενο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για όσους έχουν ενεργοποιημένη μία από τις εκδόσεις 7.2-7.9, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x ή 12.x η αναβάθμιση στην 12.4 είναι ΔΩΡΕΑΝ (εκτός των ρυθμίσεων Ν.4495/17 για όσους δεν τις έχουν ήδη). Οι ρυθμίσεις αυθαιρέτων με τον 4495/17 κοστίζουν 30 Ε + ΦΠΑ , ανεξάρτητα αν κάποιος είχε ή δεν είχε αγοράσει τον 4178/13. (Όσοι έχουν βέβαια πληρώσει τον Ν.4495/17, εννοείται ότι δεν ξαναπληρώνουν.)
Για την δοκιμαστική χρήση 30 ημερών απαιτείται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, πόλη, τηλέφωνο, email) στο παράθυρο που ανοίγει μόλις ξεκινάτε το πρόγραμμα και να πατήσετε το πλήκτρο "Αποστολή στοιχείων στον Server διαχείρισης κωδικών της Insoft".
Αν τα στοιχεία σας είναι εντάξει, εντός 24 ωρών θα σας ενεργοποιήσουμε το πρόγραμμα και θα σας ενημερώσουμε με email ότι ενεργοποιήθηκε. Η δοκιμαστική έκδοση είναι δωρεάν για το διάστημα των 30 ημερών, χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους σας. Εννοείτε βέβαια, ότι ενεργοποίηση για δοκιμαστική χρήση, μπορείτε να ζητήσετε μόνο μία φορά και όχι επαναλαμβανόμενα. Σημειώνουμε επίσης ότι η δοκιμαστική έκδοση δεν παρέχεται σε ιδιώτες αλλά μόνο σε μηχανικούς. Για τις Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων με τον 4495/17 κατά κανόνα δεν δίνεται δοκιμαστική χρήση. Κατά περίπτωση όμως σε αυτούς στους οποίους τρέχει δοκιμαστική έκδοση 30 ημερών, θα ενεργοποιούμε και τα αυθαίρετα για μερικές ημέρες, ώστε να μπορούν να πάρουν μια εικόνα και του προγράμματος για τον 4495/17.

Σε όσους έχουν πάρει δοκιμαστικό κωδικό κατά το παρελθόν για κάποια από τις εκδόσεις 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x δεν παρέχεται εκ νέου δοκιμαστική περίοδος. Όσοι είχαν ενεργοποιήσει παλαιότερη δοκιμαστική έκδοση (παλαιότερη από την 7.5) έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν εκ νέου δοκιμαστική περίοδο για την έκδοση 12.4 , αφού κατεβάσουν το αρχείο amo124-setup.exe
Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου μην αλλάζετε την ημερομηνία του υπολογιστή σας, γιατί θα κλειδώσει το πρόγραμμα πριν περάσουν οι 30 ημέρες, και έτσι δεν θα μπορέσετε να το δοκιμάσετε.
Η δοκιμαστική έκδοση λειτουργεί για 30 ημέρες, έχει όλες τις λειτουργίες της πλήρους έκδοσης, εκτυπώνει όλα τα έντυπα και παράγει xml αρχεία για το ΤΕΕ. Για να λειτουργεί το πρόγραμμα θα πρέπει ο υπολογιστής σας να είναι online, καθώς ο έλεγχος του κωδικού γίνεται πλέον online.
ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ :
Τα αρχεία της πλήρους έκδοσης είναι ίδια με αυτά της δοκιμαστικής. Ο κωδικός καταχώρησης που ενεργοποιείται από εμάς online (με Server κωδικών) είναι αυτός που ενεργοποιεί το πρόγραμμα για πλήρη λειτουργία.
Μετά την παρέλευση των 30 ημερών της δοκιμαστικής έκδοσης, αν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα, μπορείτε να το παραγγείλετε, ώστε να σας το ενεργοποιήσουμε για πλήρη λειτουργία, χωρίς να χάσετε τις μελέτες που δημιουργήσατε κατά την δοκιμαστική περίοδο.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :
Η νέα έκδοση 12.4 κοστίζει για νέους χρήστες 215 Ε + ΦΠΑ. Στη τιμή αυτή δεν περιλαμβάνονται οι Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων.
Το πακέτο για τις Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων με τον 4495/17 κοστίζει επιπλέον 30 Ε + ΦΠΑ της παραπάνω τιμής. Δηλαδή κάποιος που θέλει και τις Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων τότε το συνολικό κόστος είναι 245 Ε + ΦΠΑ. 

Όσοι έχουν ενεργοποιημένη μία από τις εκδόσεις  7.2 - 7.9, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x αναβαθμίζουν στην έκδοση 12.4 ΔΩΡΕΑΝ (εκτός των ρυθμίσεων Ν.4495/17) με τις παρακάτω όμως προϋποθέσεις:

Αν ένας χρήστης ζητάει αλλαγή Η/Υ (ή νέα ενεργοποίηση λόγω Φορμάτ, αλλαγής δίσκου, αλλαγής λειτουργικού κλπ) και κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη δεν είχε καμιά οικονομική συναλλαγή με την εταιρία μας, δηλαδή η αγορά του προγράμματος είναι παλαιότερη των 5 ετών και στο διάστημα αυτό των πέντε (5) ετών δεν έχει προβεί στην αγορά κάποιου πακέτου αναβάθμισης (π.χ. Ρυθμίσεις ΄Ν.4495/17) ή τα τελευταία 5 έτη όλες οι αναβαθμίσεις ήταν δωρεάν, τότε υπάρχει ένα Κόστος συντήρησης και αναβάθμισης (5 ετών) το οποίο ανέρχεται σε 30 Ε + ΦΠΑ

Αριθμοί λογαριασμών:
Εθνική: 21563187620   IBAN: GR6701102150000021563187620
Eurobank: 0026.0200.49.0123730135   IBAN: GR6402602000000490123730135
Πειραιώς: 5245-090649-931   IBAN: GR3701722450005245090649931
Alpha Bank: 800.00.2786.012638   IBAN: GR1301408000800002786012638
(Εμβάσματα από άλλη τράπεζα έχουν επιπλέον κόστος 3 ή 4 Ευρώ. )
ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :
Η έκδοση 12.4 εγκαθίσταται στη θέση c:/insoft/amo5/
ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ :
ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ :
©  2001-2021 insoft.gr
<---- ΕΔΩ ΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
Αρχείο για νέους χρήστες.
Οι αναβαθμίσεις παρακάτω.