©  2001-2010 insoft.gr
Αμοιβές Μηχανικών v.6.7   (28/4/2009)
.....................................................................................................................................................................................................................................................


Αλλαγές και νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης 6.7 σε σχέση με την 6.6.2     (28/4/2009)

1)  Ενσωματώθηκαν οι αλλαγές που έκανε το ΤΕΕ στο σύστημά του για τις ελάχιστες αμοιβές.  Τώρα πλέον ισχύει ξεχωριστά ελάχιστη αμοιβή 5000*λ για το σύνολο των μελετών και ξεχωριστά ελάχιστη αμοιβή 5000*λ για το σύνολο των επιβλέψεων. 

2) Αλλαγή στην εμφάνιση. Συγκεκριμένα, προσαρμόστηκε το style ορισμένων στοιχείων που ήταν ακόμη στο παλιό Win98 style, σε XP style.

3)  Δυνατότητα εξαγωγής όλων σχεδόν των εγγράφων σε αρχεία RTF, τα οποία μπορούν να ανοίγουν είτε με to Word, είτε με το OpenOffice, είτε ακόμη και με τον Internet Explorer.  Η ρύθμιση με ποιο πρόγραμμα θα ανοίγουν τα RTF αρχεία, βρίσκεται στα πρόσθετα στοιχεία κάτω- κάτω.  Συνολικά προστέθηκαν 36 νέα έντυπα ή παραλλαγές αυτών σε μορφή RTF. Ήταν μεγάλη, σημαντική και ιδιαίτερα επίπονη η δουλειά που έγινε σε αυτόν τον τομέα, όσο κι αν αυτό δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά καθώς τα ίδια έντυπα υπήρχαν ήδη σε άλλα format (π.χ. pdf ).

4)  Προστέθηκε δεύτερος εναλλακτικός τρόπος παρουσίασης του προϋπολογισμού και της δαπάνης μελετών, σύμφωνα με τα "κλασικά πρότυπα",  ώστε να μη γκρινιάζουν ορισμένες πολεοδομίες που είναι μαθημένες σε αυτά τα "πρότυπα". Μπορείτε να χρησιμοποιείτε, ανάλογα και με την πολεοδομία, είτε τον 1ο τρόπο παρουσίασης του προϋπολογισμού όπως τον είχαμε μέχρι τώρα που ήταν σε μία σελίδα, είτε τον 2ο τρόπο που είναι σε 2 σελίδες.

5)  Λύθηκε πρόβλημα με την εκτύπωση του Στατιστικό Δελτίου όταν σβήναμε τα μηδενικά και αφήναμε τα πεδία με κενό αντί για μηδέν. Διορθώθηκαν επίσης ορισμένα λάθη στην αρίθμηση των γραμμών στο Στατιστικό.

6)  Έγιναν αλλαγές στον κώδικα του πίνακα εργασιών του αναλυτικού και του πίνακα 3 του ΙΚΑ, ώστε να εξαλειφθεί πρόβλημα που παρουσιαζόταν σε μια πολύ μικρή μειοψηφία υπολογιστών, όπου η στοίχιση των στηλών δεν εμφανιζόταν και δεν τυπωνόταν σε σωστή διάταξη. Εκτός αυτού, στην εκτύπωση του αναλυτικού πλέον, οι διάφορες εργασίες χωρίζονται όλες με οριζόντιες γραμμές.

7)  Από παράβλεψη στην προηγούμενη έκδοση τα υπόγεια και οι Κλ. Χώροι Στάθμευσης με Σ.E. 0.60 δεν περνούσαν  αυτόματα στο ΕΚΚΟ. Τώρα πλέον περνάνε.

8)  Στην προηγούμενη έκδοση σε πολύ μικρά έργα ή κατεδαφίσεις, όταν το ΙΚΑ έβγαινε στην ελάχιστη προκαταβολή, στο συνολικό κόστος αδείας ενώ εμφανιζόταν σωστά, δεν αθροιζόταν σωστά η ελάχιστη προκαταβολή και το άθροισμα υπολογιζόταν το με ποσό μικρότερο της ελάχιστης προκαταβολής ΙΚΑ.  Αυτό δημιουργούσε (προπαντός στις μικρές κατεδαφίσεις) μια διαφορά της τάξης των 25-26 Ευρώ στο άθροισμα του συνολικού κόστους αδείας. Διορθώθηκε.

9)  Σε μια νέα μελέτη μπαίνει εξ' ορισμού πλέον ΕΤΑ για ΤΕΕ 115 και όχι 110 που ήταν μέχρι τώρα.

10)  Λύθηκαν ορισμένα προβλήματα που μας έγιναν γνωστά και προέκυπταν στην Εισαγωγή - Εξαγωγή μελέτης, στον Πίνακα 3 του ΙΚΑ και στο έντυπο των φορολογικών όταν κάναμε εναλλαγές του συμβόλου των δεκαδικών ψηφίων από κόμμα σε τελεία ή αντίστροφα στον Πίνακα ελέγχου των Windows.

11)  Έγιναν αλλαγές στο σημείωμα εισφορών και στο πολύχρωμο. Εκτός από την εμφάνιση, προστέθηκε το πλήκτρο Τροποποίηση μέσω του οποίου είναι πλέον δυνατόν να τροποποιήσουμε τον προϋπολογισμό και τις αμοιβές πάνω στις οποίες θα υπολογιστούν κρατήσεις και εισφορές.


12)  Στις αμοιβές μηχανικών  εκτός από τις παλιές αμοιβές με ΕΤΑ 44 προστέθηκε η δυνατότητα να βγάζουμε και αμοιβές με τον παλιό τρόπο υπολογισμού αλλά με ΕΤΑ 115.

Παρακάτω δίνουμε ένα παράδειγμα για το πού μπορεί να φανεί αυτό χρήσιμο:

Έστω ότι έχουμε έναν αναλυτικό προϋπολογισμό 10000 Ευρώ και το έργο είναι διαρρύθμιση.  Έστω για χάρη συντομίας του παραδείγματος ότι θέλουμε αμοιβή μόνο για επίβλεψη αρχιτεκτονικών κατηγ.3.

Οι αμοιβή που μας βγάζει το ΤΕΕ στην περίπτωση αυτή (με λ=0,22041), λόγω του ελέγχου 0,10*Σ που κάνει το ΤΕΕ, βγαίνει (μαζί με τον χρονικό προγραμματισμό με συντ. 0,10)  1809,80 €.
Αν τώρα πάμε για έλεγχο σε κάποια πολεοδομία που εξακολουθεί να ελέγχει με τον παλιό τρόπο και με παλιά έκδοση προγράμματος αμοιβών, θα μας βγάλει αμοιβή 2222,50 €
Το 2222,50 ότι και να κάνουμε δεν είναι δυνατόν να βγει ως αποτέλεσμα από το ΤΕΕ λόγω του ελέγχου με το 0.10*Σ ή το 0.15*Σ που κάνει.

Η λύση αν δεν θέλουμε να σκοντάψουμε σε έναν τέτοιο έλεγχο πολεοδομίας που δεν αποδέχεται το αποτέλεσμα του ΤΕΕ,  είναι η εξής:

Βγάζουμε μεν εντολή από το ΤΕΕ για τα 1809,80 , αλλά καταθέτουμε στην τράπεζα παραπάνω ποσό με την ίδια εντολή πληρωμής. Στην περίπτωση του παραδείγματος 2222,50 €.
Με την κατάθεση παραπάνω ποσού, από αυτό που αναγράφει η εντολή πληρωμής, δεν πρέπει να υπάρχει πρόβλημα, καθώς την λύση αυτή από όσο ξέρουμε, προτείνει και το ίδιο το ΤΕΕ σε τέτοιες περιπτώσεις. Η τράπεζα πρέπει να δέχεται παραπάνω ποσό, λιγότερο δεν δέχεται.

Οι επιλογές λοιπόν "Παλιός τρόπος υπολογισμού με ΕΤΑ 44" και "Παλιός τρόπος υπολογισμού με ΕΤΑ 115" είναι πολύ χρήσιμες σε τέτοιες περιπτώσεις. Κάτι τέτοιο βέβαια συμβαίνει μόνο στις επιβλέψεις και μόνο αν έχουμε προσαύξηση λόγω προσθήκης, διαρρύθμισης ή εκτός έδρας.

Σημ. Τον πίνακα εργασιών του αναλυτικού προϋπολογισμού καθώς και τον τελικό πίνακα του ΕΚΚΟ δεν προλάβαμε να τους διαμορφώσουμε ώστε να βγαίνουν και σε RTF αρχεία. Υπήρχε πίεση χρόνου, καθώς η νέα έκδοση έπρεπε να βγει το συντομότερο, λόγω των αλλαγών του ΤΕΕ στις ελάχιστες αμοιβές. Τα RTF αρχεία των δύο αυτών εντύπων, θα είναι από τις προτεραιότητές μας στην επόμενη έκδοση.