Κεντρική οθόνη του προγράμματος
Αμοιβές Mηχανικών v.7.2 f
..............................................................................................................
Σας παρουσιάζουμε εδώ εικόνες από το πρόγραμμα. Πατήστε πάνω στις εικόνες ώστε να τις δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος.
Κεντρική σελίδα των ρυθμίσεων του Ν. 3843/10.
Ρυθμίσεις - Αίτηση σύμφωνα με τη Ν.Α.Θ.
1   2   3   4   5   6    Ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις  -  Έντυπο ελλείψεων.
Ρυθμίσεις  -  Έντυπο εξουσιοδότησης.
Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιοκτήτη (σελ. 2).
Ρυθμίσεις - Τεχνική έκθεση μηχανικού κατά ΥΠΕΚΑ
Ρυθμίσεις - Τεχνική έκθεση μηχανικού κατά Ν.Α.Θ.
Ρυθμίσεις - Έντυπο ΕΤΕ.
Ρυθμίσεις - Φύλλο καταχώρησης.
Ρυθμίσεις - Εκτύπωση Αμοιβής  ΤΣΜΕΔΕ  ΦΕΜ.
Ρυθμίσεις - Έντυπο εξόφλησης προστίμου.
Ρυθμίσεις - Αίτηση σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ
Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιοκτήτη (σελ. 1).
Ρυθμίσεις - Έντυπο ΦΕΜ (σελ. 1)
©  2001-2010 insoft.gr
Ρυθμίσεις - Έντυπο ΦΕΜ (σελ. 2)