Κεντρική οθόνη του προγράμματος
Αμοιβές Mηχανικών v.7.2 f
..............................................................................................................
Σας παρουσιάζουμε εδώ εικόνες από το πρόγραμμα. Πατήστε πάνω στις εικόνες ώστε να τις δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος.
Δημιουργία νέας μελέτης.
Διαγραφή μελέτης.
1   2   3   4   5   6    Ρυθμίσεις
Μαζικές εκτυπώσεις.
Επιλογές αλλαγής χρήσης.
Επιλογές πολλαπλής εφαρμογής.
Επιλογές αποτύπωσης αρχιτεκτονικών, στατικών και έλεγχου στατικών υπάρχοντος.
Πίνακας δεδομένων για τη δημιουργία του xml
με δυνατότητα επεμβάσεων και τροποποιήσεων.
Εισαγωγή δεδομέων μελέτης από αρχείο.
Εμφάνιση του xml οθόνη κατά την δημιουργία του.
Σύνδεση με το ΤΕΕ για την υποβολή του xml.
Περιλαμβάνεται βοήθεια για τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την υποβολή του αρχείου.
Εξαγωγή δεδομένων μελέτης σε αρχείο.
Επιλογή μελέτης.
Επιλογές αντικατάστασης στέγης.
Επιλογή μελετών επιβλέψεων.
©  2001-2010 insoft.gr