Κεντρική οθόνη του προγράμματος
Αμοιβές Mηχανικών v.7.2 f
..............................................................................................................
Σας παρουσιάζουμε εδώ εικόνες από το πρόγραμμα. Πατήστε πάνω στις εικόνες ώστε να τις δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος.
ΕΚΚΟ - Πίνακας E σελ.1
EKKO - Τελικός Πίνακας
1   2   3   4   5   6    Ρυθμίσεις
Χρονικός προγραμματισμός.
Διάγραμμα Gantt.
Σ.Α.Υ.
(Σχέδιο ασφάλειας και υγείας)
Δήλωση μηχανικού για ρεύμα.
Δήλωση ιδιοκτήτη για ρεύμα.
Τεχνική Έκθεση.
Σεντόνι Α1 - Εκτύπωσιμο σε Plotter.
Προϋπολογισμός για Δάνειο από ΕΤΕ.
Νομοθεσία.
Περιλαμβάνει όλη τη νομοθεσία για τις αμοιβές.
Αρχεία βοήθειας με οδηγίες χρήσης για το πρόγραμμα.

ΕΚΚΟ - Πίνακας E σελ.2
Φ.Α.Υ.
(Φάκελος ασφάλειας και υγείας)
©  2001-2010 insoft.gr