Κεντρική οθόνη του προγράμματος
Αμοιβές Mηχανικών v.7.2 f
..............................................................................................................
Σας παρουσιάζουμε εδώ εικόνες από το πρόγραμμα. Πατήστε πάνω στις εικόνες ώστε να τις δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος.
Σημείωμα εισφορών.
Δυνατότητα τροποποίησης
στο σημείωμα εισφορών.
Πολύχρωμο.
(Σημείωμα εισφορών σελ.2)
Φ.Ε.Μ. σελ.2
Έντυπο αίτησης για άδεια.
Φ.Ε.Μ.
Δυνατότητα τροποποίησης.
Συνολικό κόστος αδείας.
1   2   3   4   5   6    Ρυθμίσεις
Έντυπο πληρωμής ΤΣΜΕΔΕ.
Έντυπο πληρωμής ΤΣΜΕΔΕ.
Ανάλυση ποσών.
Φ.Ε.Μ. Σελ.1
Έντυπο ελέγχου.
Δήλωση ανάθεσης.
Δήλωση ανάλυψης.
Ομαδική δήλωση ανάλυψης.
©  2001-2010 insoft.gr