Κεντρική οθόνη του προγράμματος
Αμοιβές Mηχανικών v.7.2 f
..............................................................................................................
Σας παρουσιάζουμε εδώ εικόνες από το πρόγραμμα. Πατήστε πάνω στις εικόνες ώστε να τις δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος.
Πρόσθετα στοιχεία.
Στοιχεία έργου και στοιχεία ιδιοκτήτη.
Δεδομένα τοπογραφικού αδείας.
Αμοιβή τοπογραφικού αδείας.
Πίνακας 1β ΙΚΑ.
ΙΚΑ - Απογραφή σελ.1
Πίνακας 2 ΙΚΑ
Πίνακας 3 ΙΚΑ
1   2   3   4   5   6    Ρυθμίσεις
Τοπογραφικό με όλες τις εργασίες (600+) του Π.Δ.696/74.
Παράγεται xml αρχείο για το ΤΕΕ.
Έντυπο ΕΤΕ για τοπογραφικό.
Πίνακας 1α ΙΚΑ.
ΙΚΑ - Απογραφή σελ.2
ΙΚΑ - Απογραφή σελ. 3
ΙΚΑ - Απογραφή σελ. 4
©  2001-2010 insoft.gr