Συζήτηση και μηνύματα.
............................................................................................................................................................................................................................
Στη σελίδα αυτή μπορείτε να γράψετε οτιδήποτε αφορά την εφαρμογή "Αμοιβές Μηχανικών" της Insoft.
Μπορεί να είναι μια ερώτηση προς άλλους χρήστες, ένα τεχνικό πρόβλημα, μια πρόταση βελτίωσης, η αναφορά κάποιου "bug" ή ότι άλλο νομίζετε.

Insoft - Αμοιβές ΜηχανικώνΝέο μήνυμα

 
#438 23.04.2012 - 13:49 insoft Email
Κάνε μια ανανέωση της ιστοσελίδας στον Browser σου. Μπορεί να είσαι και πίσω από κανέναν proxy server ο οποίος δεν έχει ενημερωθεί ακόμη και σου δίνει παλιές σελίδες.
Τα αρχεία είναι πάντως online.
 
#437 23.04.2012 - 13:33 archthanos
Γιατί δε βρίσκω to 7.8 στα downloads?
 
#436 23.04.2012 - 13:16 insoft Email
Τα Downloads λειτουργούν και πάλι. Το bug διορθώθηκε.
 
#435 23.04.2012 - 09:29 insoft Email
Διακόπτουμε προσωρινά τα Downloads λόγω ενός σφάλματος που εντόπησε ο terry. Σε 1-2 ώρες θα ανέβει το διορθωμένο.
 
#434 23.04.2012 - 09:03 insoft Email
Οι αλλαγές στην 7.8 είναι οι ακόλουθες:

1) Καταργήθηκαν οι επιλογές "Τιμή αφετηρίας" και "Τιμή ζώνης" που χρησιμοποιούνταν για τον καθορισμό του Συντελεστή Ζώνης για τα φορολογικά.

2) Στις νέες μελέτες ο Συντελεστής Ζώνης για τα φορολογικά τίθεται εξ ορισμού πάντα ίσος με 1,00. Στις υπάρχουσες παλιές μελέτες θα πρέπει να τον αλλάξετε χειροκίνητα σε 1,00.

3) Στις νέες μελέτες η Ε.Τ.Α για πολεοδομία τίθεται εξ' ορισμού 45,00 (αντί για το παλιό 44,00).
Στις υπάρχουσες παλιές μελέτες θα πρέπει να τον αλλάξετε χειροκίνητα σε 45,00.

4) Καταργήθηκε ο έλεγχος για ελάχιστη αμοιβή 5000*λ και η προσαρμογή των αμοιβών στο 5000*λ.

5) Διορθώθηκε σφάλμα στην επιλογή μηχανικού στην εξουσιοδότηση των "Ρυθμίσεων αυθαιρέτων"

6) Διορθώθηκε χονδροειδές σφάλμα που παρουσιαζόταν στον προϋπολογισμό της αποτύπωσης στη "Ρύθμιση Αυθαιρέτων", όταν είχαμε τ.μ. στα "Κέντρα αναψυχής και εστιάσεως". Το σφάλμα (όταν προέκυπτε) ήταν οφθαλμοφανές καθώς έθετε τον συντ. Ζώνης από 1,00 σε 100,00 και προσαύξανε τον προϋπολογισμό κάποιων χώρων κατά 100 φορές.

7) 48 δόσεις στο πρόστιμο αυθαιρέτων.

8) Διορθώθηκε σφάλμα στον υπολογισμό της εφάπαξ καταβολής προστίμου στην περίπτωση που το αυθαίρετο εμπίπτει στην Παρ.6β του Αρθ.24 του Ν.4014/11 (δηλ. μία παράβαση κάτω από 20 τ.μ.).

9) Προστέθηκαν πεδία για την συμφωνηθείσα αμοιβή ανά μηχανικό στο κεντρικό παράθυρο.

10) Προσαρμόστηκε το ΦΕΜ με βάση την συμφωνηθείσα αμοιβή.

11) Στο "Συνολικό κόστος αδείας" μπήκε επιλογή ώστε να γίνονται υπολογισμοί με την συμφωνηθείσα αμοιβή.

12) Προστέθηκαν πεδία για την συμφωνηθείσα αμοιβή ανά μηχανικό στις "Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων".

13) Προσαρμόστηκε το ΦΕΜ στις "Ρυθμίσεις αυθαιρέτων" στη συμφωνηθείσα αμοιβή.

14) Τελικός πίνακας σε rtf στο ΕΚΚΟ. Τον είχαμε ξεχάσει από παλιά ανολοκλήρωτο. Διορθώθηκε.

15) Στο έντυπο της ΕΤΕ προστίθεται επιπλέον η κράτηση ΤΕΕ και αναγράφεται πλέον η συμφωνηθείσα αμοιβή στην περίπτωση που είναι διαφορετική από την νόμιμη.

16) Προστέθηκαν τριγωνισμοί για εξάρτηση ΕΓΣΑ στο τοπογραφικό της άδειας και προσαρμόστηκαν ανάλογα τα προς εκτύπωση έντυπα και το xml για το TEE.

17) ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ. Πλήρες με εκτυπώσεις και pdf , rtf. Και σε Α4 και σε Α3.

18) ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ. Πλήρες με εκτυπώσεις και pdf , rtf. Και σε Α4 και σε Α3.

19) ΔΕΛΤΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ - ΟΑΣΠ - ΣΠΜΕ.
Πλήρες με ΔΟΜΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ, αυτόματους και άμεσους υπολογισμούς και εκτυπώσεις και σε pdf. Σημειώνουμε ότι το παραπάνω δελτίο αποτελεί μέχρι στιγμής την πρόταση της επιτροπής. Για το τελικό δελτίο που θα υποβληθεί στην 2η φάση, αναμένουμε την δημοσιοποίησή του από το ΥΠΕΚΑ. Νομίζουμε όμως, ότι δεν θα διαφέρει σε σχέση με την πρόταση της επιτροπής ΤΕΕ - ΟΑΣΠ - ΣΠΜΕ.

20) Διορθώθηκε σφάλμα στον παλιό τρόπο υπολογισμού των αμοιβών όπου στην ενεργειακή απόδοση δεν αθροιζόταν το κέλυφος με τα Η/Μ.

21) Στις αμοιβές μελετών η αμοιβή τοπογραφικού προστίθεται πλέον εξ' ορισμού με το άνοιγμα του παραθύρου εφ' όσον είναι τσεκαρισμένο στο κεντρικό παράθυρο το τετραγωνάκι "Τοπογραφικό αδείας". Αν κάποιος θέλει να την αφαιρέσει μπορεί να πατήσει το πλήκτρο " - Τοπογραφικό".

22) Στις ρυθμίσεις αυθαιρέτων οι νόμιμες τιμές "3,375 ημέρες" και "16,875 ώρες" που αναγράφονταν, προσαρμόστηκαν σε "3,38 ημέρες" και "16,88 ώρες" καθώς το σύστημα του ΤΕΕ κάνει τον έλεγχο με δύο δεκαδικά.

23) Ξεκλειδώσαμε τον καθορισμό κατηγορίας στην ψύξη. Η εργασία κλιματισμός στο σύστημα του ΤΕΕ έχει καθορισμένη κατηγορία 4 η οποία είναι κλειδωμένη. Η ψύξη όμως περνά στο ΤΕΕ ως "Λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις" όπου ο καθορισμός κατηγορίας είναι ξεκλείδωτος. Έτσι μετά από αίτημα συναδέλφων την ξεκλειδώνουμε και στο πρόγραμμα. Το σωστό πάντως είναι κατηγορία 4 και στην ψύξη και με ποσοστό επί του κλιματισμού = 50%.

24) Ενημερώθηκαν οι οδηγίες στο "ΤΕΕ Online 1" για τα βήματα που κάνουμε στο σύστημα του ΤΕΕ για να δηλώσουμε την συμφωνηθείσα (ή τη νόμιμη) αμοιβή και να εκδώσουμε το έντυπο (pdf) για τη πολεοδομία καθώς και την εντολή πληρωμής (pdf) για την τράπεζα. Σημειώνουμε ότι το ΤΕΕ δεν υποστηρίζει την εισαγωγή της συμφωνηθείσας αμοιβής μέσω του xml αρχείου.
Είτε τη νόμιμη χρησιμοποιήσουμε είτε τη συμφωνηθείσα, αυτή δηλώνεται στο σύστημα του ΤΕΕ εκ των υστέρων μετά την υποβολή του xml σύμφωνα με τα βήματα που περιγράφουμε στις οδηγίες του "ΤΕΕ Online 1".

25) Ιδιωτικό συμφωνητικό σε Word (RTF) αρχείο στις ρυθμίσεις αυθαιρέτων για τον καθορισμό της συμφωνηθείσης αμοιβής με τον πελάτη σε περίπτωση που αυτή είναι διαφορετική από τη νόμιμη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ καθώς ορισμένοι φαίνεται να μην το γνωρίζουν: Τα αρχεία Word (rtf) στην περίπτωση που κάνετε αλλαγές μετά την δημιουργία τους, να τα σώζετε με Save As (Αποθήκευση ως..) στη θέση του δίσκου σας που εσείς επιθυμείτε και όχι με απλό Save (Αποθήκευση) καθώς με απλό Save κάθε νέο αρχείο από άλλη μελέτη επικαλύπτει το προηγούμενο.
 
#433 23.04.2012 - 08:17 insoft Email
To amo78-update ανέβηκε μπορείτε να το κατεβάζετε. Το amo78-setup σε λίγο.
 
#432 23.04.2012 - 07:15 insoft Email
Είναι έτοιμη η έκδοση 7.8. Μέσα στο επόμενο δίωρο-τρίωρο θα ανέβει. Τα αρχεία εγκατάστασης ολοκληρώνουμε και θα τα ανεβάσουμε σε λίγο.
 
#431 23.04.2012 - 05:53 civic280 Email
Καλημερα! Υπαρχει κατι νεοτερο γι τη νεα εκδοση?
 
#430 22.04.2012 - 17:48 Harper
Γνωρίζει κάποιος να μου απαντήσει πως υπολογίζεται το πρόστιμο αυθαίρετης Σοφίτας που είναι προσβάσιμη,έχει ύψος στον κορφιά 2,45μ και μέσο ύψος κάτω από 1,80μ(Στα 7μ από τον κορφιά φτάνει ύψος 0μ.);Σαν Υ.Δ. θα υπολογιστεί όλο το εμβαδόν της στέγης 123,60μ2 ή μόνο το προσπελάσιμο εμβαδόν(αυτό μέχρι το 1,80μ);
 
#429 22.04.2012 - 15:11 dalianis
>insoft:
Κάνουμε υπομονή παιδιά και εκτιμάμε τον όγκο δουλειάς που απαιτείται.
 
#428 22.04.2012 - 08:59 archthanos
Κλασσικά δηλαδή ό,τι θέλει η κάθε ΥΔΟΜ...
 
#427 20.04.2012 - 07:49 Leo
@ archthanos
Σε πολεοδομία Χανίων μου ζητήσανε εισφορές μόνο Τοπογραφικού.
Εγώ θα βάλω και Αρχιτεκτονικών, Πυροπροστασίας για να είμαι καλυμένος
 
#426 19.04.2012 - 03:20 insoft Email
Κάντε λίγο υπομονή!! Για Παρασκευή (αύριο δηλαδή) λέμε να βγει. Δουλεύουμε εντατικά τις τελευταίες εβδομάδες.
 
#425 18.04.2012 - 20:44 dalianis Email
Παιδιά, πρέπει οπωσδήποτε να επισπεύσετε την αναθεώρηση του προγράμματος. Θα προστεθεί αυτόματη σύμβαση έργου (παρακαλούμε?????)
 
#424 18.04.2012 - 06:06 terry
Εχουμε καμια εξελιξη με τη νεα εκδοση?
 
#423 12.04.2012 - 07:45 archthanos
@Leo

Σε πολεδομία Ανατολικής Αττικής πριν καμιά δεκαριά μέρες μου ζήτησαν εισφορές - κρατήσεις τοπογραφικού, αρχιτεκτονικών, παθητικής πυροπροστασίας και φορολογικά αδείας πλήρη. Αυτά για έγκριση δόμησης. Βέβαια περιμεναν οδηγίες αλλά έως εκεινη τη στιγμή έτσι τα προχωρούσαν.
 
#422 11.04.2012 - 15:16 Leo
Θέλω να πρωτοκολλήσω για Έγκριση Δόμησης και στο ΦΕΚ (Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης
και Άδειας Δόμησης) στα δικαιολογητικά στο άρθρο 1 παρ. ι αναφέρει, (ι. Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για
τις υπηρεσίες μηχανικού.)
Αυτά περιλαμβάνουν και κρατήσεις ιδιοκτήτη; (ΚΗ',ΤΣΜΕΔΕ κτλ..)
Τις εισφορές μηχανικού τις βγάζουμε βάση της νόμιμης αμοιβής τοπογραφικού; Τι άλλες μελέτες χρειαζεται να λάβουμε υπ'όψιν;
 
#421 11.04.2012 - 08:46 mariaterz
έχω μια αδεια νομιμοποιησης με το αρθρο 22 ΓΟΚ για 70μ2 κατοικια και 30μ2 υπογειο (αποτυπωση). Θελω να εκτυπωσω τα φορολογικα, στο σημειωμα καταθεσης μου βγαζει αρχικα 0€ ΚΗΨ και 0€ υπερ Δημου (στην περιπτωση μου εχω 75% ΚΗΨ που παει στον Δημο). Πατωντας το κουμπι τροποποιηση εχει τις επιλογες ''να εφαρμοστει κλιμακωτο ΚΗΨ μεχρι τα 587€'' και ''υπερ Δήμου να μην εφαρμοστει απαλλαγή για τα πρωτα 290€ του Σ). Θα ήθελα να μου πειτε πότε τα χρησιμοποιουμε αυτά και αν στην περιπτωση μου ειναι όντως 0 το ΚΗΨ. Ευχαριστω εκ των προτερων και καλο πασχα σε ολους.
 
#420 08.04.2012 - 14:05 lina Email
Έχω κατεβάσει την εφαρμογή για δοκιμή αλλά όταν πάω να την τρέξω βγαίνει παράθυρο "amo.exe has stop working" και κλείνει, έχω Windows 7 64bit. Δεν ξέρω τι να κάνω
Ευχαριστώ
 
#419 04.04.2012 - 20:19 terry
Εγω δεν μπορω να καταλαβω γτ το ΤΕΕ υπολοιγζει τις νομιμες με ΕΤΑ 118Ε..
Μπορει να μου απαντησει καποιος???

Στη νεα εκδοση με ποια ΕΤΑ υπολογιζονται οι εισφορες για τον ιδιοκτητη???
 
#418 04.04.2012 - 18:11 διονυσης Email
καλησπερα στις ηδη καταχωρημενες στο τεε μελετες που τωρα μπορουμε να επεμβουμε στις αμοιβες το προγραμμα θα εχει καποια χρηση γιατι δεν βλεπω στα ηδη καταχωρημενα να μπορει να γινει χρηση xml αρχειου???
 
#417 04.04.2012 - 15:41 Kolitsopoulos
Γεια σας!

Εκδίδω μία άδεια η οποία βρίσκεται σε στάδιο λίγο πριν τα φορολογικά . Λόγω του οτι το κτιριο θα είναι ιδιοκτησίας μου εχω ήδη πάρει απαλλακτικό για την αμοιβή μου από την εφορία και το ΤΕΕ, στα αρχιτεκτονικά(πλήρωσα το 2% μελετης-επίβλεψης αν θυμάμαι καλά της προβλεπόμενης αμοιβής).

Τώρα που πρόκειται να πληρωθούν οι εισφορές των υπόλοιπων μηχανικών της ομάδας, χρειάζεται να τροποποιήσω κάτι και στο πρόγραμμα ωστε να φαίνεται η απαλλαγή μου από τυχών εισφορές και κρατήσεις (πχ όταν εκτυπώνω το συνολικό κόστος άδειας θα δημιουργήσει πρόβλημα κατα τον έλενχο αν φαίνονται οι υποτιθέμενες αμοιβές μου και φπα) ή δεν έχει σημασία, και τα αφήνω όλα όπως θα ήταν αν πληρωνόμουν κανονικά?

ευχαριστώ!
 
#416 04.04.2012 - 11:27 insoft Email
@giota #410
Βάζεις ημέρες, αποτύπωση αρχιτεκτονικών (για κατοικία δεν απαιτείται αποτύπωση στατικών και έλεγχος στατικών υπάρχοντος) και τοπογραφικό (όταν αυτό απαιτείται).
Μπορούν να μπουν 2 μηχανικοί. Απλώς πρέπει να ορίσεις στο πινακάκι με την συνολική αμοιβή τα ποσοστά που έχει ο κάθε ένας στην κάθε εργασία.

@dmarkoul #411
Νομίζω ότι την ερώτηση αυτή πρέπει να την θέσεις στο ΥΠΕΚΑ ή στο ΤΕΕ. Αυτοί είναι αρμόδιοι να απαντούν σε τέτοια θέματα.

@terry #413
Η υπουργική απόφαση της 25-1-12 έχει αλλάξει τον συντελεστή για αντικατάσταση στέγης σε 0,20 (από 0,30 που ήταν). Το σύστημα του ΤΕΕ όμως δεν δέχεται συντελεστή διαφορετικό από το 0,30.
Στην νέα έκδοση, θα εφαρμόζουμε για προϋπολογισμό φορολογικών 0,20 και για προϋπολογισμό αμοιβών θα το αφήσουμε στο 0,30 ώστε να μπορεί να περνάει το xml στο ΤΕΕ.

@amal41 #412 @Dom3395 #414 @Νυχτας #415
Η νέα έκδοση θα κυκλοφορήσει προς το τέλος της μεγάλης εβδομάδας.
Θα περιλαμβάνει τα νέα έντυπα και για τους κατόχους των τελευταίων εκδόσεων δεν θα έχει κόστος αναβάθμισης.
Αν κάποιος βιάζεται να καταθέσει φάκελο, ας στείλει email να του στείλουμε τα νέα έντυπα σε Word.
Στις νόμιμες αμοιβές δεν αλλάζει κάτι. Απλώς στη νέα έκδοση θα προστεθεί και η συμφωνηθείσα αμοιβή, ώστε με βάση αυτή να υπολογίζεται ο ΦΠΑ και ο ΦΕΜ.
 
#415 04.04.2012 - 09:21 Νυχτας
Καλημέρα, και γω θέλω να ρωτήσω πότε αναμένουμε μια νέα έκδοση του προγράμματος σας. Ευχαριστώ
 
#414 03.04.2012 - 14:34 Dom3395
Θα αναβαθμιστεί το πρόγραμμα σύμφωνα με το νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών ?
Πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει η νέα έκδοση ?
 
#413 30.03.2012 - 09:00 terry
Με τα ενα δεδομενα στις αμοιβες, εχει αλλαξει κατι στον υπολογισμο αμοιβων για αντικατασταση στεγης??
 
#412 24.03.2012 - 07:55 amal41
Πότε θα ενημερώσετε το πρόγραμμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ;;
 
#411 22.03.2012 - 11:17 dmarkoul
Τι γίνεται στην περίπτωση επαναυπολογισμού του προστίμου όταν ο ιδιοκτήτης έχει πληρώσει τον πρώτο υπολογισμό; Δηλαδή π.χ έχει πληρώσει παράβολο 500 € και αρχικό πρόστιμο συνολικό 2.913,52 ( με εφ'άπαξ 1 δόση πλήρωσε 1830,82 € ,αφαιρούμενο βέβαια το παράβολο).Τώρα μετά από κάποια βασική διόρθωση που έκανα-δεν είχα βάλει τον συντελεστή υπέρβαση κάλυψης για κ.χ.στάθμευσης- βγάζει το σύστημα πρόστιμο συνολικό 3.243,43. Τι θα πληρώσει υπόλοιπο ; Υπάρχει προθεσμία γι'αυτό και ισχύει η έκπτωση του 20%;
 
#410 21.03.2012 - 16:51 giota
exw taktopoihsh kapoiwn xwrwn....( sofita..alloi boh8htikoi) stis amoibes ebala tiw meres kai apotypwsh...einai katoikia opote den xreiazetai kati allo swsta? kai kati akoma...mporoun na mpoune 2 mhxanikoi gia thn taktopoihsh ayth? ( oxi topografos, h mhxanologos...) dhladh gia taktopoihsh sofitas ,mporoun na mpoune 2 mhxanikoi arxitek.kai politikos? euxaristw
 
#409 21.03.2012 - 01:53 insoft Email
@k. kref. #402
Η αμοιβή επίβλεψης μπορεί να πληρωθεί είτε στο στάδιο έκδοσης της οικοδομικής άδειας είτε στο τέλος όταν τελειώσουν οι εργασίες και επίκειται η ρευματοδότηση. Επειδή στην άδεια που αναφέρεις ρευματοδότηση δεν υπάρχει, αν θέλεις και να πληρωθείς την επίβλεψη, τότε καλό είναι να την βάλεις από την αρχή, κατά το στάδιο έκδοσης της άδειας.

@panagop #403
Όπως τα λες. ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ επί της νόμιμης. ΦΠΑ και ΦΕΜ επί της συμφωνηθείσης.

@Αντι #404
Δεν έχω απάντηση στην ερώτησή σου. Ίσως κάποιος άλλος μπορεί να απαντήσει.
Εγώ σε τέτοια περίπτωση, θα χρέωνα με ημέρες/ώρες (χωρίς αμοιβή αποτύπωσης) την υπαγωγή στη ρύθμιση και με την αμοιβή αποτύπωσης και τοπογραφικού την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

@vasilis #405
Η διαδικασία στο ΤΕΕ είναι η ακόλουθη:
1) Στέλνεις το xml αρχείο.
2) Πας στις "Αναφορές". Δημιουργείς αναφορά (δηλ. πατάς το pdf να φύγει το σταυρουδάκι).
3) Πατάς το εικονίδιο με το μολυβάκι για να επεξεργαστείς το έργο.
4) Πας στην "Ομάδα έργου" και γράφεις είτε την συμφωνηθείσα αμοιβή, είτε την νόμιμη καθώς και τον αντίστοιχο ΦΠΑ.
6) Πατάς "Αποθήκευση".
7) Πατάς "Υποβολή στο ΤΕΕ για υπολογισμό" . Επιλέγεις "Ενδιάμεση υποβολή" και αποδέχεσαι τις επιλογές. Λόγος να κάνεις τελική υποβολή δεν υπάρχει.
8) Πας πάλι στις αναφορές και δημιουργείς νέα αναφορά.
9) Τέλος πας στην "Ομάδα έργου" και δημιουργείς την εντολή πληρωμής όπου θα αναγράφονται η αμοιβή και ο ΦΠΑ που δήλωσες καθώς και η κράτηση ΤΕΕ.
10) Χρησιμοποιείς το γνωστό παλιό έντυπο ΤΕΕ όπου αναγράφεις 1) Αμοιβή 2) ΦΠΑ 3) Κράτηση ΤΕΕ ξεχωριστά καθώς και το άθροισμα. Με αυτό και την εντολή πληρωμής πας στη Τράπεζα.

@κώστας #406 #407
Για να περάσεις έλεγχο φορολογικών πρέπει υποχρεωτικά να πληρωθεί η προκαταβολή ΙΚΑ και να απογραφεί το έργο στο ΙΚΑ υποβάλλοντας το έντυπο απογραφής. Δεν παίζει κανένα ρόλο το πότε θα αρχίσει το έργο.

Συνήθως όταν οι επιβλέψεις δεν πληρώνονται στο στάδιο έκδοσης της άδειας τότε δεν τις υποβάλουμε στο ΤΕΕ από την αρχή. Στέλνεις το xml έχοντας επιλεγμένες μόνο τις μελέτες χωρίς τις επιβλέψεις. Τις επιβλέψεις μπορείς να τις στείλεις αργότερα όταν τελειώσει το έργο, με ξεχωριστό xml.

@sames #408
Αν και λύθηκε το θέμα τηλεφωνικά, αναφέρω για τους άλλους που διαβάζουν εδώ, ότι το πρόβλημα προέκυπτε λόγω παλιού (3+ έτη) αρχείου μελέτης και της μη συμπλήρωσης ποσοστού μηχανικού στον Χρονικό Προγραμματισμό και τα τεύχη δημοπράτησης.
λ=0,23253 Τρίμηνο=20094 ΕΤΑ=118
 
#408 20.03.2012 - 09:26 sames
Ποίοι συντελεστές εισφορών, κρατήσεων, λ, ΕΤΑ ισχύουν σήμερα 20-03-2012 για το ΤΕΕ
- Γιατί δεν παίρνει το αρχείο και βγάζει το παρακάτω μήνυμα
Σφάλμα
- Parsing Error: Δεν αναμενόταν το στοιχείο "subtask".
Υποβολή Έργου στο Τ.Ε.Ε. (βήμα 1/2)

X Όνομα αρχείου
Parsing Error: Δεν αναμενόταν το στοιχείο "subtask".

Βεβαιώνω ότι τα στοιχεία του έργου που δηλώθηκαν είναι έγκυρα και αληθή
Δηλώνω ότι ο κύριος του έργου αποδέχεται το είδος της αναληφθείσης μελέτης ή/και επίβλεψης και τη δαπάνη αυτής

©2007-2012, ΤΕΕ
 
#407 19.03.2012 - 10:11 κωστας
στο σημείο που αναφέρω οτι δεν θα πληρωθεί τώρα εννοω η επίβλεψη. ευχαριστω!
 
#406 19.03.2012 - 10:08 κώστας
Καλημέρα, είμαι νέος συνάδελφος και διάβασα τα σχετικά με την προετοιμασία του φακέλου λίγο πρίν τον έλεγχο των φορολογικών για την έκδοση οικοδομικής άδειας.
Μου προέκυψε η εξής αποροία. Κατα τον έλεγχο των φορολογικών, είναι υποχρεωτική η προκαταβολή στο ίκα εφ' όσον το έργο δεν θα αρχίσει να ανεγείρεται αμέσως μετά την έκδοση της άδειας? επίσης στις αμοιβές έχω ορίσει μελέτη επίβλεψη για τον κάθε μελετητή. Αυτή δεν θα πληρωθεί τώρα αλλά με το πέρας των εργασιών. Πρέπει να τισ διαγράψω από το σύστημα αμοιβών του τεε έτσι ωστα να μην τυπωθούν στις εντολές ή δεν έχει σημασία? ευχαριστω πολύ δίνεται σημαντική βοηθεία μέσα από τη συζήτηση!:-X
 
#405 13.03.2012 - 17:44 vasilis Email
Για να καταθέσουμε στην Εθνική Τράπεζα την συμφωνηθείσα
αμοιβή με το ΦΠΑ της και την υπερ ΤΕΕ εισφορά που αναφέρεται
στην νόμιμη αμοιβή υπάρχει νέο ειδικό έντυπο ? Πως θα γίνει αυτή η διαδικασία?
Αν προχωρήσουμε σε τελική υποβολή (ακόμα δεν το κάνω γιατί μπορεί
κάτι να έχω λάθος και το ποτάμι δεν θα γυρίζει πίσω ) θα λάβουμε εντολή πληρωμής
για τι πράγμα ? Συμφωνηθείσα και ΦΠΑ αυτής ?Και με το ΤΕΕ ?
 
#404 06.03.2012 - 10:00 Αντι Email
Σε συνέχεια της ερώτησης της συναδέλφου Μαρίας, για την νομιμοποίηση στέγης με τον Ν4014, και την έκδοση στη συνέχεια οικοδομικής άδειας, θα ήθελα να ρωτήσω αν πρέπει να πληρωθούνε και οι αμοιβές για τη ρύθμιση αυθαιρέτων, εκτός από τις αμοιβές γα την έκδοση της αδείας
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντηση.
 
#403 05.03.2012 - 11:08 panagop
γεια σας συνάδελφοι
επιβεβαιώστε μου φπα και φεμ επι συμφωνηθείσας και κρατήσεις υπερ τεε τσμεδε εμπ επί νόμιμης? γιατί πολλοί ισχυρίζονται οτι οι παραπάνω κρατήσεις θα αλλάξουν και θα πάνε΄επί της συμφωνηθείσας? μήπως να περιμένουμε και να μην πληρώσουμε ακομη κρατήσεις?
 
#402 05.03.2012 - 09:10 k. kref.
Γεια σας, διαβασα τα σχετικά στη συζήτηση περι του τρόπου εισαγωγής στοιχείων για άδεια επισκευής με χρήση ικριωμάτων. Μια διευκρίνιση μόνο..για την αμοιβή μηχανικού κλικάρουμε και μελέτη και επίβλεψη? ευχαριστω εκ των προτερων
 
#401 01.03.2012 - 12:26 insoft Email
Διάβασε καλά αυτά που έγραψα. Ένα από τα δύο που έγραψα συμβαίνει. Έλεγξε καλά τον Α.Μ. ΤΕΕ.
Αν δεν βρεις άκρη, πάρε τηλέφωνο.
 
#400 01.03.2012 - 10:24 IOANNIS
μπαινω κανονικα στο συστημα του ΤΕΕ,και στο προγραμμα ειναι το ποσοστο 100%
 
#399 01.03.2012 - 10:20 insoft Email
@mike
Έχει απαντηθεί ήδη η ερώτηση σε προηγούμενα μηνύματα.

@IOANNIS
Θα πρέπει να συνδεθείς με τους κωδικούς ενός από τους μηχανικούς που συμμετέχουν στο έργο, ώστε να μπορέσεις να περάσεις το έργο στο σύστημα.

Δες επίσης μήπως έχεις δώσεις λάθος τον Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ στα στοιχεία μηχανικών.
 
#398 01.03.2012 - 10:00 IOANNIS
Αποτυχία εισαγωγής έργου. [Παρουσιάστηκε πρόβλημα στην καταχώρηση των στοιχείων του έργου. [ - Ο καταχωρητής του έργου πρέπει να συμμετέχει σε τουλάχιστον 1 εργασία με ποσοστό μεγαλύτερο του 0%.]] μπορει να βοηθησει καποιος.........?:-X
 
#397 29.02.2012 - 10:10 mike
Καμία καινούργια έκδοση θα έχουμε??? :-@
 
#396 24.02.2012 - 00:49 insoft Email
Για να δεις τα έντυπα αυτά συμπληρωμένα, θα πρέπει να ορίσεις ποσοστά μηχανικών.
Ακόμη και μόνο έναν μηχανικό να έχεις, θα πρέπει να ορίσεις ποσοστό 100% στον πρώτο μηχανικό σε κάθε μία από τις εργασίες που υπάρχουν.
Δες επίσης να έχεις την τελευταία έκδοση 7.7.5
 
#395 23.02.2012 - 22:03 αιβαλιώτη
γεια σας

στο πρόγραμμα αυθαιρέτων, στις αμοιβές, όταν πατάω να μου εμφανήσει τα έντυπα πληρωμών εισφορών προς τσμέδε, δεν τα εμφανίζει συμπληρωμένα. Είναι κάτι που θα ενημερωθεί ή κάνω κάποιο λάθος?

υγ. παρ' όλα αυτά όλα τα ποσά (φεμ, τεε, τμεδε) αναγράφονται κανονικα, στο πεδίο εξοδα αμοιβης
 
#394 23.02.2012 - 16:10 insoft Email
@ΜΑΡΙΑ
Θα υπολογίσεις τον αναλυτικό προϋπολογισμό της στέγης. Αν αυτός είναι κάτω των 5000 € θα βάλεις στο 13 μία (1) παράβαση. Αν είναι 5000-10000 € θα βάλεις στο 13 δύο (2) παραβάσεις. Αν είναι 10000-15000 € θα βάλεις στο 13 τρεις (3) παραβάσεις κλπ.
Στο 1 θα επιλέξεις "Έκδοση αδείας".
Το παράβολο σε όλες τις περιπτώσεις βγαίνει 500 €. Θα πληρωθεί το παράβολο και θα προχωρήσεις στην έκδοση της άδειας στην πολεοδομία.
Δεν νομίζω ότι έχει κάποια δυσκολία η περίπτωσή σου.


@Α. Βερνίκος
Οι πελάτες σου πρέπει να ζητήσουν από τον τοπογράφο τον α/α του συστήματος αμοιβών καθώς και τα αποδεικτικά πληρωμής ΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ και ΦΕΜ. Αν δεν είχε γίνει υποβολή στο σύστημα αμοιβών θα πρέπει να γίνει τώρα (μαζί με τις δικές σου αμοιβές) και να πληρωθούν ΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ και ΦΕΜ.


@Kyprianos
Έχω γράψει ήδη ότι οι αλλαγές που γίναν με ΦΕΚ 56Β 25-1-12 είναι όλες παραμετροποιήσημες στο πρόγραμμα.
Συντελεστής Ζώνης Πολεοδομίας = πάντα 1,00
Συντελεστής Ζώνης ΤΕΕ = πάντα 1,00
Ε.Τ.Α για πολεοδομία = 45,00 (αντί για 44,00)
Ε.Τ.Α για ΤΕΕ = 118,00
Πρέπει να είναι τσεκαρισμένο το να μην υπολογίζεται η ελάχιστη αμοιβή 5000*λ.

Εσύ σε ποιες άλλες αλλαγές αναφέρεσαι;
Στο xml δεν έχει αλλάξει κάτι. Η συμφωνηθείσα αμοιβή + ΦΠΑ πρέπει να δηλώνονται χειροκίνητα μέσα στο ΤΕΕ μετά την υποβολή του xml, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δυνατότητα από το σύστημα του ΤΕΕ να δεχτεί αυτές τις τιμές με το xml αρχείο.

Για τις αλλαγές στον 4014 για τυφλούς, αναπήρους κλπ θα πρέπει να ενημερωθεί πρώτα το σύστημα αυθαιρέτων του ΤΕΕ ώστε να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε τις διατάξεις αυτές. Χωρίς πρώτα ενημέρωση του συστήματος του ΤΕΕ, δεν πρόκειται να κάνουμε κάποια αλλαγή, καθώς δεν θα μπορεί να περάσει στο σύστημα.

Χρονοδιάγραμμα που ζητάς δεν υπάρχει.
Νέα έκδοση θα βγει όταν αποσαφηνιστούν ορισμένες από τις αλλαγές στη νομοθεσία και τη διαδικασία, και όταν η έκδοση αυτή είναι έτοιμη.


@arch
Τα νέα έντυπα για την έγκριση δόμησης και την άδειας δόμησης καθώς και η νέα αίτηση, δήλωση ανάθεσης κλπ θα μπούνε στο πρόγραμμα σταδιακά και εν ευθέτω χρόνο.
Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να δοθεί κάποιο χρονοδιάγραμμα.
 
#393 23.02.2012 - 13:09 arch
απο τι φαινεται οι αλλαγες θα ειναι παρα πολλες στο προγραμμα, αν παρουμε υπ` οψιν το ΦΕΚ 251. θα θελα να ξερω ποτε θα ειναι ετοιμες αυτες οι αλλαγες και συμφωνα με τις αλλαγες του ΤΕΕ. ευχαριστω!!
 
#392 22.02.2012 - 10:26 Kyprianos
Καλημέρα. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα βγει νέα έκδοση λόγω αλλαγών στις αμοιβές ΤΕΕ, αλλαγές στο Ν.4014 κλπ; Ευχαριστώ!
 
#391 21.02.2012 - 17:57 Α. Βερνίκος
γεια σας,

έχω αναλάβει ρύθμιση σε εκτος σχεδίου κατοικία χωρίς άδεια..οι πελάτες έχουν στην κατοχή τους τοπογραφικό εξαρτημένο εγσα ήδη από κάποιον τοπογράφο της περιοχής. Γνωρίζω οτι στη 2η φάση θα ζητηθεί. Οφείλω να αναγράψω κάπου το Α/Α αμοιβής του συναδέλφου αν τον βρώ? Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Το σκανάρω και το εισάγω απλα? ευχαριστώ
 
#390 21.02.2012 - 13:16 ΜΑΡΙΑ
Σε διώροφη κατοικία ισόγειο-όροφος έχει κατασκευαστεί αυθαίρετη στέγη 260τ.μ.μη επισκέψιμη, και περίφραξη η οποία δεν αναφέρεται στην άδεια (η άδεια είναι του 1992),το ύψος της κατοικίας είναι 5,5μ.(επιτρεπόμενο ύψος 7,5+στεγη)
Για να επαχθή στον 4014 και στην συνεχεία να εκδοθεί άδεια τι πρέπει να κάνω….(είναι το πρώτο αυθαίρετο που θα υποβάλω).
Αν κατάλαβα καλά από όλα όσα διάβασα…. Εμπίπτει στην Κατηγορία 13 (αναλυτικός προϋπολογισμός) ερώτημα:
βάζω στον αναλυτικό τα τ.μ της στέγης και της περίφραξης και ανάλογα θα μου βγάλει το παράβολο…500-1000-1500€…
ή βάζω απλός παράβολο 500€ καθώς θα εκδώσω άδεια στην συνεχεία….
Παρακαλώ βοηθήστε με…..
::-}
 
#389 17.02.2012 - 13:52 insoft Email
@terry
Στο σύστημα του ΤΕΕ χρησιμοποιείται ΕΤΑ=118.

@Δημήτρης
Νομίζω ότι με αναλυτικό πάνε μόνο οι παραβάσεις που δεν μπορούν να περιγραφούν με τ.μ.
Στην περίπτωση σου εγώ θα το πήγαινα με συμβατικό τρόπο. Με τα τ.μ. δηλαδή.

@gniki
Δεν υφίσταται κάποιο θέμα με τα υπόγεια.
Στους συντελεστές των χώρων είναι ξεκάθαρο. Αναφέρει "Υπόγειοι βοηθητικοί χώροι κάθε κτηρίου" = 0,50.
Όταν πρόκειται όμως για υπόγεια κατοικιών επιπλέον του 0,50 εφαρμόζονται και οι συντελεστές επιφανείας των κατοικιών 1,00 ή 1,05 ή 1,10 ή 1,15 ή 0,60.
Δηλαδή στα υπόγεια κατοικιών έχουμε τις εξής περιπτώσεις 1,00*0,50 ή 1,05*0,50 ή 1,10*0,50 ή 1,15*0,50 ή 0,60*0,50.
Σε ένα κτήριο χωρίς κατοικία ο συντελεστής για τα υπόγεια είναι 0,50.
Το ίδιο ισχύει και για πυλωτή ή για ημιυπαίθριους.

@panagiotis
Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει το ΥΠΕΚΑ θα βάλεις 2 παραβάσεις.
Δηλαδή πρόστιμο 2*500=1000 Ευρώ.

 
#388 17.02.2012 - 13:52 panagiotis Email
ΣΤΟ ΝΟΜΟ 4014 ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΡΦΗς ΣΚΑΛΑΣ ΘΑ ΠΟΑΕΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΜΕ 500ΕΥΡΩ Η ΘΑ ΤΑ ΒΑΛΩ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΑ ΒΑΛΩ ΜΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 500ΕΥΡΩ????
 
#387 17.02.2012 - 08:18 gniki Email
Σχετικά με την υπουργική απόφαση ΦΕΚ 56Β 25-1-2012 θέτω υπ' οψιν τον παρακάτω προβληματισμό.

Η τιμή Μονάδος Επιφάνειας των Έργων του πίνακα της παραγράφου 5 του άρθρου 1 υπολογίζεται από τον τύπο ΕΤΑ * Συντελεστή του πίνακα.
Σύμφωνα με το Αρθ. 1 το 2ο εδάφιον 4η παράγραφο ο συντελεστής 0.5 εφαρμόζεται στην τιμή μονάδος των κατοικιών.
Η τιμη μονάδας των κατοικιών προκύπτει απο τον τύπο ΕΤΑ * τον Συντελεστή επιρροής επιφάνειας ο οποίος προκύπτει απο διάφορες περιπτωσεις του 2ου εδάφιου του Αρθ. 1.

Στην περίπτωση που κατασκευάζονται ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΘΕ ΚΤΗΡΙΟΥ και ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΥΛΩΤΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ σε κτήριο στο οποίο ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ πως Θα Υπολογιστει η τιμή μονάδας κατοικίας????
 
#386 16.02.2012 - 18:13 Δημήτρης
Υπόστεγο (μεταλλικά πλαίσια με πάνελ επικάλυψης) που αποτελεί επέκταση βιοτεχνικού κτιρίου, στον 4014 πάει με αναλυτικό / 5000 ???
 
#385 16.02.2012 - 09:21 terry
Δεν εχω δει ακομα την αναβαθμιση στο συστημα του ΤΕΕ..
Εκει ποια ΕΤΑ χρησιμοποιει???
Ειναι γελοιο να χρησιμοποιει ακομα το 118.
 
#384 16.02.2012 - 02:32 insoft Email
Διαβάζοντας ποιο προσεκτικά την ΦΕΚ 56Β 25-01-2012 υπουργική απόφαση αναθεωρούμε αυτά που αρχικά γράψαμε στο μήνυμα #381 ως προς τον νέο τρόπο υπολογισμού των προϋπολογισμών:

Στην νέα απόφαση (25-01-2012), η οποία ουσιαστικά αντικαθιστά την από 6-12-1989 υπ. απόφαση, δεν αναφέρεται πουθενά συντελεστής ζώνης (Σ.Ζ). Οπότε ο συντελεστής ζώνης δεν υπάρχει πλέον και η Ε.Τ.Α πολαπλασιάζεται μόνο με τους συντελεστές επιρροής επιφανείας για κατοικίες, καταστήματα και γραφεία και τους ειδικούς συντελεστές για τις άλλες κατηγορίες των χώρων.

Οπότε για να βγάλουμε αμοιβές και κρατήσεις με τα νέα δεδομένα (έως ότου κυκλοφορήσει η νέα έκδοση) βάζουμε:

1) Τιμή ζώνης : Το αφήνουμε κενό.
2) Τιμή αφετηρίας : Το αφήνουμε κενό.
3) Σ.Ζ. για πολεοδομία = 1,00
4) Σ.Ζ. για ΤΕΕ = 1,00
5) ΕΤΑ για πολεοδομία = 45,00
6) ΕΤΑ για ΤΕΕ = 118

Με βάση την απόφαση θεωρητικά για το ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ επί των αμοιβών θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ΕΤΑ για ΤΕΕ = 112,50. Με την τιμή αυτή όμως, το xml δεν περνά στο σύστημα, ακόμη και μετά τις αλλαγές που γίναν στις 15-2-12.

Επίσης την επιλογή "Να μην υπολογίζεται ελάχιστη αμοιβή" να την έχετε πάντα τσεκαρισμένη καθώς το 5000*λ έχει καταργηθεί.

@archthanos
Λογικά αφού έχεις παλιό αρ. πρωτοκόλλου, δεν θα έχεις κάποιο πρόβλημα.
 
#383 15.02.2012 - 11:24 archthanos
Για άδεια που στα φορολογικά θα φτάσει περί την 10η Μαρτίου, αλλά έχουν πληρωθεί αμοιβές, ΤΣΜΕΔΕ κλπ, θα έχω κάποιο θέμα?? Την 1η Μαρτίου θα αλλάξει κάτι στις εισφορές και θα έχω πρόβλημα στον έλεγχο φορολογικών και αμοιβών? :-(
 
#382 15.02.2012 - 11:14 terry
Υπαρχει ανακοινωση στο ΤΕΕ για αναβαθμιση του συστηματος αμοιβων, βασει της ΥΑ που εχει εκδοθει.
Η αναβαθμιση θα γινει σημερα.


Περιμενουμε και την αναβαθμιση του λογισμικου των αμοιβων.

:-X
 
#381 11.02.2012 - 15:36 insoft Email
Δεν επείγει τίποτα πριν το ίδιο το ΤΕΕ προσαρμόζει το σύστημα αμοιβών του στα νέα δεδομένα.
Αλλωστε σχεδόν όλοι οι συντελεστές που άλλαξαν είναι πλήρως παραμετροποιήσιμοι από το χρήστη.

Αν κάποιος θέλει να πάει με τα νέα δεδομένα μπορεί να κάνει τα εξής:

1) Το ΕΤΑ για προϋπολογισμό πολεοδομίας από 44 να το βάλει 45.

2) Το ΕΤΑ για προϋπολογισμό ΤΕΕ από 118 να το βάλει 112,50. (Χωρίς να προσαρμοστεί όμως το σύστημα του ΤΕΕ, τα xml αρχεία δεν μπορούν να περάσουν στο ΤΕΕ με ΕΤΑ 112,5).

3) Την τιμή ζώνης να την αφήσει κενή. (Επεξεργάστηκε 16/2/12)

4) Την Τιμή αφετηρίας να την αφήσει κενή. (Επεξεργάστηκε 16/2/12)

5) Τιμή ζώνης για πολεοδομία να βάλει 1,00. (Επεξεργάστηκε 16/2/12)

6) Τιμή ζώνης για ΤΕΕ να το αφήσει 1,00. (Επεξεργάστηκε 16/2/12)

7) Μια άλλη αλλαγή που παρατηρήσαμε στους υπόλοιπους συντελεστές είναι ο συντελεστής για την "Αντικατάσταση στέγης" που από 0,30 γίνεται πλέον 0,20. Αυτός ο συντελεστής είναι και το μόνο που δεν είναι παραμετροποιήσιμο στο πρόγραμμα. Αλλωστε με την αντικατάσταση στέγης υπάρχει ποιο σύνθετο θέμα καθώς το σύστημα του ΤΕΕ χρησιμοποιεί σε όλες τις περιπτώσεις συντελεστή 0,30 ενώ στον προϋπολογισμό για πολεοδομία λαμβάνονται υπ' όψιν και όλοι οι άλλοι συντελεστές που αφορούν το είδος του χώρου που αντικαθίσταται η στέγη.

Μην περιμένετε λοιπόν αλλαγές πριν να προσαρμοστεί το σύστημα του ΤΕΕ, καθώς αν προχωρήσουμε εμείς στις αλλαγές χωρίς να έχει αλλάξει το σύτημα του ΤΕΕ δεν θα είναι δυνατόν να γίνουν δεκτά τα xml αρχεία.

Επειδή το mail για το ΦΕΚ 56Β 25-02-2010 στάλθηκε μόνο στους πελάτες μας και όχι σε όσους έχουν δοκιμαστική χρήση και για να μην αναρωτιούνται τι είναι όλα αυτά τα παραπάνω που γράφουμε, δίνω εδώ τους σχετικούς συνδέσμους.

ΦΕΚ 56Β 25-01-2012

Σχετική συζήτηση στο michanikos.gr
 
#380 11.02.2012 - 06:16 ChjristosGeo Email
Αυτό που επείγει είναι η τροποποίηση του προγράμματος για την εφαρμοφή του νέου ΦΕΚ της 25.2.2012 περί νέων τιμών ΕΤΑ ,ΤΑ και ΤΖ καθώς και εισφορών-αμοιβών των οικοδομικών αδειών.
Εχουμε νεότερα επ'αυτού?
 
#379 08.02.2012 - 04:00 insoft Email
@DIMITRIS #369#
Με την λογική αυτών που αναφέρει το Π.Δ.696/74

@DIMITRIS #371#
Ξεχνάς να βάλεις τις απαιτούμενες μέρες ή ώρες. Δεν βάζουμε μόνο αποτύπωση και τοπογραφικό (αν απαιτείται) αλλά και τις απαιτούμενες μέρες ή ώρες. Οπότε δεν τίθεται θέμα 1167 αλλά 1569+.
Οι κρατήσεις ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ πάνε επί της νόμιμης. Το ΦΕΜ και το ΦΠΑ επί της συμφωνηθείσης.

@Mike #372#
Βάζεις κανονικά τις εργασίες του τοπογραφικού (εμβαδόν, πολυγωνομετρικά σημεία κλπ) και επιπλέον βάζεις κάποια από τις εργασίες για εξάρτηση ΕΓΣΑ. Πολλοί για λόγους οικονομίας στην περίπτωση GPS βάζουν την τελευταία εργασία "Χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση πολυγ. δικτύου ή εμπροσθοτομίας". Υπάρχει βέβαια πάντα και η επιλογή της εμπροσθοτομίας ή της οπισθοτομίας.

@stelios#373#
Έχεις δίκιο. Ευχαριστώ για την επισήμανση. Θα διορθωθεί.

@dmarkoul#374#
@terry#375#
Λόγω κάποιων εκτάκτων υποχρεώσεων που δεν μπορούσαν να αναβληθούν, υπάρχει μια καθυστέρηση. Μόλις την ολοκληρώσουμε, θα βγει η έκδοση.

@anti#376#
Κατά τη γνώμη μου η αποτύπωση τέτοιων μικρών παραβάσεων καλύπτεται από τις ημέρες (ή ώρες) που βάζουμε. Δεν νομίζω ότι θα ζητήσουν να κάνει κάποιος και σχέδια λεπτομερειών για μια πέργκολα. Στη νέα έκδοση πάντως θα βάλουμε και ένα πεδίο για την περίπτωση που θέλει κάποιος να βάλει αποτύπωση με αναλυτικό στις ρυθμίσεις.

@men#377#
Πάνω-πάνω στο φύλλο προστίμου, στο "1. Οικοδομική άδεια" υπάρχει ένα pull down menu (v.7.7.5) όπου ανάλογα με το τι θέλεις επιλέγεις είτε "Τακτοποίηση" είτε "Οικοδομική άδεια".
Στη περίπτωση που επιλέξεις τακτοποίησης αντί για οικοδομική άδεια, το πρόστιμο βγαίνει όπως ακριβώς και στα άλλα αυθαίρετα που δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης οικοδομικής άδειας.
Στη περίπτωση σου βέβαια τα ποσά είναι ίδια και στις δύο επιλογές δηλ. 500 €.

@Παναγιωτόπουλος Γιάννης#378#
Δεν κάνεις κατάθεση στο λογαριασμό ΤΕΕ που έχεις, αλλά πας και πληρώνεις την εισφορά ΤΕΕ στο τοπικό τμήμα του ΤΕΕ. Το έργο βέβαια το έχεις εισάγει πριν στο σύστημα αμοιβών, ώστε να καθοριστεί η νόμιμη αμοιβή. Μιλάμε βέβαια για ρυθμίσεις. Για οικοδομικές άδειες μη ξεχνάς ότι έχεις και τη πολεοδομία, οπότε πράττεις αναλόγως με αυτά που ζητά η πολεοδομία σου.
Το ΤΣΜΕΔΕ το πληρώνεις στη τράπεζα επί της νόμιμης. Το ΦΕΜ και το ΦΠΑ η λογική λέει ότι είναι επί της συμφωνηθείσης. Δεν έχουν δοθεί πάντως οδηγίες από κάποια δημόσια αρχή.
 
#378 07.02.2012 - 10:36 Παναγιωτόπουλος Γιάννης Email
Πώς γίνονται οι πληρωμές αμοιβών και κρατήσεων αυθαιρέτων, στην περίπτωση που η συμφωνηθήσα αμοιβή είναι μικρότερη της νόμιμης/ελάχιστης κατα ΤΕΕ?
 
#377 01.02.2012 - 12:45 men Email
Για μετατόπιση θέσης κτηρίου στο ακίνητο στις ερωταπαντήσεις του ΥΠΕΚΑ λέει:
"Θεωρείται 1 παράβαση κατηγορίας 13 και καταβάλλεται παράβολο 500 ευρώ με τη δυνατότητα έκδοσης οικοδομικής άδειας σε 3 χρόνια σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 26 του Ν.4014/2011 για την αλλαγή θέσης στο ακίνητο."Εφόσον εγώ θέλω απλά να τακτοποιήσω και όχι να βγάλω άδεια .Πως θα το εισάγω στο πρόγραμμα και τι πρόστιμο επιβάλλεται?
 
#376 31.01.2012 - 17:29 anti Email
Έχω περίπτωση τακτοποίησης αυθαιρέτου σε Γ όροφο οικοδομής.
Τα αυθαίρετα είναι: 8 τ.μ. κλείσιμο εξώστη, μία πέργολα και μία αύξηση διαστάσεων εξώστη σε σχέση με τη αρχική άδεια.
Όσον αφορά το πρόστιμο υπολογίζω ένα πρόστιμο για τα 8 τ.μ. και θεωρώ και 2 λοιπές παραβάσεις( πέργολα και εξώστη), για τις οποίες υπολογίζω αναλυτικούς προϋπολογισμός.
Στις αμοιβές, βρίσκω προϋπολογισμό συμβατικό για τα 8 τ.μ., από τον οποίο προκύπτει και η αμοιβή αποτύπωσης. Για τις λοιπές παραβάσεις, για τις οποίες έχω αποτύπωση πέργολας και αποτύπωση εξώστη και θέλω να υπολογίσω τις αμοιβές αποτύπωσης με βάση τους αναλυτικούς προϋπολογισμούς, σε ποιο σημείο στην σελίδα ων αμοιβών μπορώ να ορίσω τους αναλυτικούς προϋπολογισμούς?
 
#375 29.01.2012 - 15:00 terry
Εχουμε κανενα νεοτερο απο την νεα εκδοση..???
 
#374 26.01.2012 - 18:14 dmarkoul
Κανενα update του προγραμματος αυθαιρετων για την Β'φαση των δικαιολογητικών θα κυκλοφορήσετε; Πχ υπ. δήλωση ιδιοκτήτη, δελτίο δομικής τρωτοτητας κτλ,;
 
#373 23.01.2012 - 13:28 stelios Email
Οταν παω να τυπωσω την εξουσιοδοτηση για τη ρυθμιση των αυθαιρετων και εχω συνιδιοκτητες δεν συμπληρωνει το προγραμμα τα στοιχεια του μηχανικου στην εξουσιοδοτηση για τον 2ο , 3ο κ.ο.κ. συνιδιοκτητες
 
#372 19.01.2012 - 09:47 Mike
Όταν κάνουμε τοπογραφικό σε ΕΓΣΑ 87 εκτος σχεδίου με χρηση γεωδετικού GPS - RTK Rover και η εξάρτηση γίνεται αυτόματα από το τοπικό δίκτυο, πχ METRICANET, πως υπολογίζουμε τις αμοιβές?

Ευχαριστώ εκ των πρωτέρων
 
#371 17.01.2012 - 11:28 DIMITRIS
δηλαδη εξηγουμε.και θελω να μου πειτε αν ισχυουν αυτα.πρωτον.οι κρατησεις ΕΠΙ της αμοιβης αποτυπωσης και τοπογραφικου θα γινονται παντα επι της νομιμης αμοιβης του ΤΕΕ(1167) η επι της της δηλουμενης συμφωνηθεισας στο συστημα;δευτερον πως το συστημα θα σου ζηταει κρατησεις επι ποιου ποσου δηλαδη,απο τη στιγμη που η συμφωνηθεισα αμοιβη τοπογραφικου δεν συγκρατειται οταν περνας συντελεστες και τιμες μοναδωνς που εκτοξευουν στο υπερδιπλασιο την αμοιβη;;
 
#370 17.01.2012 - 11:13 DIMITRIS
ειμαι προς συνεργασια με τεχνικο γραφειο και θα περναω οχι μονο την αμοιβη τοπογραφικου και την αμοιβη αποτυπωσης αλλα και ολα τα στοιχεια του αυθαιρετου ακινητου γιατι ο πολιτικος μηχανικος του γραφειου αυτου δεν το αγγιζει το συστημα και θελω απαριατητες διευκρινησεις για αυτα.ευχαριστω προκαταβολικα
 
#369 17.01.2012 - 11:09 DIMITRIS
οι συντελεστες του πινακα της αμοιβης αποτυπωσης για τα αρχιτεκτονικα τα στατικα και του ελεγχου της καρτελας των αμοιβων με ποια λογικη χρησιμοποιουνται ρε παιδια για την εξαγωγη της αμοιβης και ποτε;;;
 
#368 13.01.2012 - 03:25 insoft Email
Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά.

@terry #359
terry ευχαριστώ για την επισήμανση.
Σε λίγες μέρες με τη νέα έκδοση που θα περιλαμβάνει το Δελτίο Δομικής Τρωτότητας θα λυθεί και το πρόβλημα που αναφέρεις.

@ΜΑΡΙΛΙΤΑ #360
Έχεις ακόμη παλιά έκδοση. Κατέβασε την έκδοση 7.7.5. Σημειώνω ότι για αναβάθμιση είναι το 2ο αρχείο στα Downloads, το οποίο και εκτελούμε έχοντας κλειστή την παλιά έκδοση.

@ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ #361
Δες να μην είναι ενεργό το Smart Screen Filter. Βρίσκεται στον Πίνακα ελέγχου --> Ρυθμίσεις Internet --> Για προχωρημένους.
Αν είναι ενεργό απενεργοποίησέ το και κάνε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Αν δεν λυθεί με αυτό, τότε το πρόβλημα σου το προκαλεί το Antivirus ή κάποιο άλλο πρόγραμμα προστασίας για το Internet που έχεις στον υπολογιστή σου.

@kalianis #362
Κατά τη γνώμη μου το σωστό είναι να βάλεις και για στατικά και για δυναμικά φορτία. Δηλαδή την τρίτη επιλογή. Η αμοιβή βέβαια στην περίπτωση αυτή βγαίνει αρκετούτσικη.

@mariaterz #363
Θα βάλεις τα μέτρα που πραγματικά θα χρειστεί να αποτυπώσεις. Δηλαδή θα αποτυπώσεις το υπόγειο και τη σοφίτα. Το ισόγειο π.χ. όπου δεν έχει γίνει κάποια υπέρβαση δεν βρίσκω λόγο για να γίνει αποτύπωση. Αφού είναι ίδιο όπως στην άδεια. Από μελέτες επιλέγεις αρχιτεκτονικά οπωσδήποτε. Στατικά μόνο αν έχει τροποποιήσεις ο φέρων οργανισμός. Στη περίπτωση αυτή όμως πιθανόν να σου ζητηθεί εκτός της αποτύπωσης στατικών και έλεγχος στατικών υπάρχοντος.

@anna #364
Για το παράβολο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.2γ του Αρθ.24 του Ν.4014/11.
Μπορείς να το ελέγξεις. Δεν είναι και κάτι το δύσκολο.

@IOS #365 και @Nyxtas #366
Ποσοστό έκπτωσης δεν προτιθέμεθα να βάλουμε. Όποιος κάνει εκπτώσεις, ας υπολογίζει το ποσοστό με το κομπιουτεράκι του. Να δούμε στο τέλος τι θα του μείνει, αφού τα μισά πλέον τα παίρνει η εφορία.
Εξετάζουμε όμως την περίπτωση, να βάλουμε πεδίο (στις ρυθμίσεις αυθαιρέτων) με τη συμφωνηθείσα αμοιβή, ώστε να μπορεί αυτή να περάσει στο έντυπο του ΦΕΜ και στον υπολογισμό του ΦΠΑ.

@dmarkoul #367
Εγώ διαβάζοντας την παρ.4 του Θ' Μέρους των Ερ./Απαντήσεων καταλαβαίνω το εξής:
8-4.35 = 3,65 3,65/7,5=48,66% Άρα >20%
Βέβαια με αυτή τη λογική και με επιτρεπόμενο ύψος 7.5 μ. , ποσοστό <20% δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ, καθώς ύψος ορόφου 3 μ. δίνει ποσοστό τουλάχιστον 3/7,5 = 40%

Για μια ποιο ολοκληρωμένη άποψη όμως, θα σου γράψω και τη γνώμη ενός συναδέλφου που μου είπε σχετικά τα εξής: Έτσι όπως είναι γραμμένος ο νόμος και με τις τόσες ασάφειες που έχει, μπορεί κάποιος κάλλιστα να βάλει και <20% (0,5/7,5=0,06%) και να αφήσει το πρόβλημα απόδειξης του αντιθέτου σε άλλους.
 
#367 12.01.2012 - 18:11 dmarkoul
Καλησπέρα και καλή χρονιά, μία ερωτηση αν γνωρίζετε, σε περίπτωση προσθήκης κατ'επέκταση ορόφου (2όροφης οικοδομής) τι είδους υπέρβαση ύψους έχουμε (><20%); Δηλάδή σε νόμιμα υφιστάμενο όροφο 90 μ2 (2όροφης οικοδομής με ισόγειο 200 μ2) έκανε κάποιος αυθαίρετη επέκταση του ορόφου αλλα πχ 70 μ2 .Αν το ισόγειο είχε πριν γίνει η επέκταση του ορόφου ύψος 4,35μ και με την επέκταση του ορόφου έγινε συνολικά 8 μ (μεγ.επιτρεπόμενο 7,5μ τόσο φαινόταν και στην άδεια για τα νόμιμα 90 μ2) έχουμε υπέρβαση ><20% επιτρ.ύψους;
 
#366 12.01.2012 - 09:25 Nyxtas
Καλημέρα, προτείνω να μην υπάρχει παράμετρος έκπτωσεις σε καμία περίπτωση. Συνάδελφοι για σκεφτείτε λίγο, έχετε δεί ποτέ συμβολαιογ΄ραφο ή δικηγόρο να κάνουν έκπτωση? Μάλλον να παίρνουν τα διπλά και μαύρα έχετε δει, και μεις μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας και ζητάμε και πρόγραμμα για τις εκπτώσεις? Κανένας σεβασμός στις σπουδές και στα χρόνια που περάσαμε πάνω απτα βιβλία?
 
#365 11.01.2012 - 09:30 IOS Email
Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο στην καρτέλα υπολογισμού των αμοιβών για την τακτοποίση των αυθαιρέτων, με το 4014, να προστεθεί μια ακόμα παράμετρος που θα δίνει και την αμοιβή με βάση επι της εκατό έκπτωση. Δυστύχως αν και προσωπικά το θεωρώ αντισυναδελφικό και υποτιμητικό για το επάγγελμα του μηχανικου, έχει καθιερωθεί στην αγορά..
 
#364 09.01.2012 - 07:34 anna
Καλημέρα και καλή χρονιά! Κατέβασα την έκδοση 7.7.5 και σε όλα τα νέα αρχεία αυθαιρέτων που έκανα το παράβολο βγαίνει 1000 ευρώ ανεξαρτήτως προστίμου. Τα αυθαίρετα που είχα δημιουργήσει με παλιότερες εκδόσεις μένουν ως είχαν με τα παράβολα σωστά. Μήπως κάνω εγώ κάτι λάθος? Ευχαριστώ!
 
#363 04.01.2012 - 17:00 mariaterz Email
Καλησπερα και καλή χρονιά σε όλους, έχω να κάνω μια νομιμοποίηση με το άρθρο 22 του Γοκ (αφού έχει ενταχεί στον 4014 και πλήρωσε το πρόστιμο) μεζονέτας που κατασκευάστηκε μεγελύτερη κατα 30,00μ2 απο οτι δειχνει η Ο.Α, με επιπλέον τμήμα υπογείου 25,00μ2 απο αυτο που δείχνει η Ο.Α και χώρο σοφίτας 30,00μ2 που στην Ο.Α δεν υπήρχε. Ποια η γνώμη σας για τις αμοιβές?Κάνω αποτύπωση αρχιτεκτονικά και στατικά για την όλη μεζονέτα και το όλο υπόγειο βάζοντας κανονικά τα μέτρα και τσεκάροντας είναι αποτύπωση? Τη σοφίτα τη βάζω και αυτήν στην αποτύπωση?Άλλη μελέτη απαιτείται?Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
 
#362 27.12.2011 - 14:15 kalianis
Καλησπέρα και Χρόνια Πολλά! Σε υπάρχον κτίριο θέλω να βγάλω αμοιβές για αποτύπωση στατικών και έλεγχο επάρκειας. Καταρχάς βάζω όλα τα τετραγωνικά μέτρα των χώρων ακόμα και υπόγεια, πατάρια κ εξώστες; Στην αποτύπωση στατικών επιλέγω προσαύξηση αντισεισμικού (+0,80%); Ο έλεγχος επάρκειας έγινε με τον αντισεισμικό του 1984 (ανεστραμμένη τριγωνική κατανομή οριζόντιων φορτίων), άρα στον έλεγχο στατικών υπάρχοντος να βάλω στατικά ή δυναμικά φορτία; Ευχαριστώ.
 
#361 27.12.2011 - 00:06 ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Email
Καλησπέρα και χρόνια πολλα
κατεβασα την έκδοση 7.7.5 και μου κολλάει !
Εμφανίζει
Αρχεία για την περιγραφή του προβλήματος:
C:\Users\DiamCopy\AppData\Local\Temp\WERB36.tmp.version.txt
C:\Users\DiamCopy\AppData\Local\Temp\WER2397.tmp.appcompat.txt
C:\Users\DiamCopy\AppData\Local\Temp\WER24C0.tmp.mdmp

Ανάγνωση της δήλωσης απορρήτου μας:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50163&clcid=0x0408
τι κάνω ??
 
#360 24.12.2011 - 11:02 ΜΑΡΙΛΙΤΑ
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΒΑΖΩ ΝΕΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΩ ΜΕΛΕΤΗ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΞΑΝΑΥΠΟΛΟΓΙΖΩ
 
#359 21.12.2011 - 16:25 terry
Εχω ενα θεμα...

Υπολογιαω το προστιμο και βλεπω το υπολοιπο συμφωνα με το Αρθρο 24 Παρ. 8α

Αλλαζω τους συντελεστες αλλα το υπολοιπο με την εφαπαξ καταβολη μενει κολλημενο...
 
#358 21.12.2011 - 14:13 insoft Email
Ναι. Aν δεν βλέπεις 7.7.5 , πάτα το πλήκτρο ανανέωσης στον Browser σου, για να ανανεωθεί η ιστοσελίδα.
 
#357 21.12.2011 - 07:04 goa316
η νεα εκδοση με την αυτοματη συμπληρωση ειναι διαθεσιμη για κατεβασμα?
 
#356 21.12.2011 - 05:50 insoft Email
terry ευχαριστώ, διορθώθηκε με την 7.7.5

vkoumoul στα XP ήταν εντάξει, στα 7 δεν είχε ελεγχθεί.
Τώρα ελέγχθηκε βελτιώθηκε και λειτουργεί σωστά και στα 7, με την σημερινή έκδοση 7.7.5
Βιαζόσουν, αλλά αυτά δεν θέλουν βιασύνη, θέλουν τον χρόνο τους και κάτι παραπάνω.
 
#355 20.12.2011 - 19:44 terry
Υπαρχει ενα σφαλμα στο προγραμμα...

Συμφωνα με το Αρθρο 24 παρ. 8α, οταν το υπολοιπο του προστιμου μετα την πληρωμη του παραβολου ειναι μικροτερο απο 400Ε, τοτε ΔΕΝ γινεται εκπτωση 20% στην εφαπαξ καταβολη...

Το προγραμμα δεν το λαμβανει υποψη του...
 
#354 20.12.2011 - 16:16 vkoumoul
υπαρχει καποιος λόγος που δε συμπληρωνει στοιχεία ιδιοκτητών?
 
#353 20.12.2011 - 15:52 goa316
Ποτε πιστευετε πως θα βγει η νεα εκδοση για αυτοματη συμπληρωση των πεδιων του τεε
 
#352 20.12.2011 - 09:59 terry
vkoumoul

αντε βαλλε και συ ενα χερακι...

Ας προσεχουμε ως προς τις απαιτησεις μας....
 
#351 20.12.2011 - 08:57 insoft Email
Μέχρι τις 15.00 θα έχει ανέβει.
 
#350 20.12.2011 - 07:53 vkoumoul
τι θα γίνει θα ανανεωθεί. εδώ και μια βδομάδα τις περνάμε με το χέρι.
 
#349 19.12.2011 - 17:10 AEKTZIS Email
σε παλιές ΑΤΟΕ είχα δει σε κάποιες κατηγορίες σαν μονάδα μέτρησης τα kg, στον αναλυτικό του προγράμματος δεν υπάρχει μονάδα μέτρησης kg. τι κάνουμε σε αυτέ τις περιπτώσεις?
 
#348 19.12.2011 - 13:35 men Email
ευχαριστώ πολύ.
 
#347 19.12.2011 - 08:20 gx24
an pame gia ekdosh adeias....8a baloume symfwnh8.amoibh? h 8a baloume kati sto keli apo panw me ton kvdiko plhrvmhs?
 
#346 19.12.2011 - 06:01 insoft Email
Ετοιμάζεται terry. Σήμερα θα κάνουμε τις τελευταίες δοκιμές ::-} και μέχρι αύριο το πρωί, λέω να ανεβάσουμε μια έκδοση με την προσαρμογή της "Αυτόματης συμπλήρωσης στοιχείων", ώστε να προλάβουμε και το σύστημα ανοιχτό ;-)

Ορισμένες άλλες αλλαγές που θέλαμε να κάνουμε, θα μείνουν για μετά τη Πρωτοχρονιά, καθώς από την ερχόμενη Παρασκευή θα κλείσουμε 4-5 εργάσιμες μέρες.

Ούτως η άλλως πάμε για τη 2η παράταση. Κάτι ακούγεται για δίμηνη. Έχουμε όμως να δούμε πολλές παρατάσεις ακόμη.
 
#345 18.12.2011 - 21:03 terry
κ. Γ.Κ. προσπαθηστε να γινει συντομα η ενημερωση του λογισμικου..
Δεν ειναι σπουδαιο να περασουμε με το χερι τα δεδομενα, αλλα βοηθαει η αυτοματη εισαγωγη....!!!!


Αντε γτ κλεινει το συστημα στις 22/12 :-) !!!!!!!
 
#344 17.12.2011 - 11:06 BOUSOULAS Email
καλησπερα.ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙ ΕΝΝΟΕΙ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ?ΑΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΗ ΒΑΖΟΥΜΕ ΓΙΑ Α/Α ΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΛΚΟΛΛΟΥ?
 
#343 16.12.2011 - 20:36 insoft Email
Οφείλεται στις αλλαγές που έκανε το ΤΕΕ στο σύστημα.
Θα προσαρμόσουμε το πρόγραμμα στα νέα δεδομένα εντός των επόμενων ημερών.
 
#342 16.12.2011 - 20:24 Y.M.
OTAN KANΩ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΛΑΕΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΠΕΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ.
 
#341 15.12.2011 - 08:53 jitb
Ν. 4014
Αν δεν δηλώνουμε πουθενα , στο φύλλο καταγραφης , αυτα για τα οποία μπορεί να εκδοθεί οικοδομική αδεια , σύμφωνα με το αρθρο 26 παρ. 2 (αυθαιρετα) , τότε πως θα πληρώσουμε το παράβολο της περίπτωσης ΄γ της παρ. 2 του αρθρου 24 που ορίζει το παραπάνω αρθρο.
 
#340 14.12.2011 - 17:12 padelis
Καλησπέρα.Μια ερώτηση στους συναδέλφους.Αν κάποιος έχει βγάλει άδεια για μια οικοδομή πχ. 2οροφη με επιφάνεια ορόφου 12,5Χ40 και τελικά στην πράξη έχει φτιάξει το μισό 12,5Χ20 θεωρείται αυθαίρετο και πάει στις λοιπές παραβάσεις με αναλυτικό προϋπολογισμό;
 
#339 14.12.2011 - 16:12 bkol
καλησπέρα,

χώροι που έχουν μετρήσει στη δόμηση κατα την άδεια, όπως αδιαμόρφωτοι ή και βεράντες, σε αδειες μετά τον γοκ 73, και έχουν κλείσει σε δωμάτια, ως τι προσμετρούνται, ως υπέρβαση δόμησης ή ως επιπλέον παραβάσεις?

ευχαριστω
 
 

Μηνύματα: 2038 - Σελίδες: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2001-2010 insoft.gr