2001-2010 insoft.gr
Αμοιβές Μηχανικών v.8.0
.....................................................................................................................................................................................................................................................


Αλλαγές και νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης 8.0  (15/09/2013)


 1. Αποτροπή μηνύματος σφάλματος στο συμφωνητικό στη περίπτωση που δεν έχουν ακόμη υπολογιστεί οι αμοιβές.
 2. Αλλαγή στο Link "Πρόταση ΤΕΕ" στο Δελτίο Δομικής Τρωτότητας.
 3. Διόρθωση στο 12 της κατηγορίας Ι στο Δελτίο Δομικής Τρωτότητας, το οποίο μερικές φορές δεν εμφανιζόταν σωστά.
 4. Διορθώθηκε κάποιο σημείο του τοπογραφικού αδείας, όπου αντί για "Οπισθοτομία" έγραφε "Εμπροσθοτομία".
 5. Διόρθωση αθροίσματος, στο τελευταίο πεδίο του κίτρινου χρώματος στο πολύχρωμο, όταν είχαμε και ποσοστό ΚΗ' που πάει στο Δήμο.
 6. Διόρθωση Link προς υπουργείο οικονομικών στο κεντρικό παράθυρο, για την Τιμή Ζώνης για το ΕΚΚΟ. Διόρθωση του ίδιου Link για την τιμή ζώνης και στην καρτέλα προστίμου των αυθαιρέτων.
 7. Διόρθωση Link για τις  Δ.Ο.Υ στα πρόσθετα στοιχεία.
 8. Διόρθωση Link για τους ταχυδρομικούς κώδικες στα πρόσθετα στοιχεία.
 9. Διόρθωση Link για τα αστυνομικά τμήματα στα πρόσθετα στοιχεία.
 10. Διόρθωση Word συνολικού κόστους αδείας με συμφωνηθείσα αμοιβή.
 11. Εξ' ορισμού ανενεργή η κράτηση ΤΕΕ (2,048% που καταργήθηκε) στο συνολικό κόστος αδείας. Παραμένει το τετραγωνάκι για εκκρεμείς υποθέσεις.
 12. Διαγραφή του 2,048% του ΤΕΕ από όλα τα έντυπα πληρωμής στην Εθνική Τράπεζα.
 13. Η ενεργειακή απόδοση (κέλυφος) στην αλλαγή χρήσης δεν αφαιρούνταν, όταν ήταν τσεκαρισμένο το αντίστοιχο πλήκτρο. Διορθώθηκε.
 14. Διόρθωση στα αφαιρούμενα (αν υπάρχουν) της ενεργειακής απόδοσης (κέλυφος) στο έντυπο του προϋπολογισμού.
 15. Διόρθωση σφάλματος στο ΕΚΚΟ για περίπτωση κατοικίας με Σ.Ε. 0,60 ταυτόχρονα με Λοιπές Αποθήκες. Έπαιρνε τα μ2 μόνο της αποθήκης χωρίς αυτά της κατοικίας.
 16. Διόρθωση σφάλματος της τιμής του Φ.Ε.Μ που εμφανιζόταν στο συνολικό κόστος αδείας, όταν πατούσαμε το πλήκτρο "Βάλε τη συμφωνηθείσα αμοιβή", και ενώ είχαμε περάσει τιμές στο τοπογραφικό αδείας, δεν είχαμε επιλεγμένο όμως το τοπογραφικό στην "Επιλογή κατηγορίες μελετών".  Το σφάλμα κάτω από προϋποθέσεις, μπορούσε να εμφανίζει και αρνητικές τιμές Φ.Ε.Μ. !!!
 17. Αποθήκευση της συμφωνηθείσας αμοιβής όταν αλλάζουμε μελέτη με το πλήκτρο "Επιλογή Μελέτης".
 18. Στο σημείωμα εισφορών προστέθηκε πλήκτρο (το οποίο εμφανίζετε μόνο όταν έχουμε τσεκαρισμένο το "Είναι αποτύπωση") που μας επιτρέπει να επιλέξουμε να υπολογίζετε το ΚΗ', η εισφορά υπέρ δήμου, το ΤΣΜΕΔΕ επί του προϋπολογισμού κλπ και για την περίπτωση της αποτύπωσης.
 19. Παρόμοιο πλήκτρο προστέθηκε και στο συνολικό κόστος αδείας και εμφανίζεται κι αυτό μόνο στη περίπτωση της αποτύπωσης. Επιπλέον των ΚΗ', Εισφ. Δήμου, ΤΣΜΕΔΕ κλπ  περιλαμβάνει και ΙΚΑ , στη περίπτωση βέβαια που έχουν υπολογιστεί ένσημα στους Πίνακες του ΙΚΑ.
 20. Διορθώθηκαν οδός και περιοχή στο νέο έντυπο της αίτησης σε Word A4 και Word A3. Μέχρι τώρα εμφανιζόταν μεν, αλλά αντίστροφα.
 21. Διόρθωση στο δελτίο δομικής τρωτότητας κατηγορία 2, όπου το 24 έμενε τσεκαρισμένο στην εκτύπωση και σε περιπτώσεις που δεν το είχαμε επιλέξει.
 22. Διόρθωση στο δελτίο δομικής τρωτότητας όπου κατά τους ελέγχους στις κατηγορίες 1 και 2 επιλογών έβγαινε μήνυμα έλέγχου για επιλογές που βρίσκονται στη κατηγορία 3.
 23. Στα αυθαίρετα στην αποτύπωση, έπαιρνε το λ από το κεντρικό παράθυρο αντί από την καρτέλα  "Γενικά στοιχεία" των αυθαιρέτων. Διορθώθηκε.
 24. Διορθώθηκε σφάλμα στο xml στα Η/Μ της ενεργειακής απόδοσης στη περίπτωση αναθεώρησης με ποσοστό, όπου έπαιρνε 2 φορές το ποσοστό αντί για μία.
 25. Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των προστίμων των αυθαίρετων με βάση πλέον τον 4178/13.
 26. Τα κείμενα των "μικρών ερωτηματικών" (βοήθεια) στα αυθαίρετα προσαρμόστηκαν στον 4178/13.
 27. Νέος αναλυτικός προϋπολογισμός στις ρυθμίσεις αυθαιρέτων.
 28. Δυνατότητα να εμφανίζονται και οι παλιοί αναλυτικοί προϋπολογισμοί που είχαμε από τον 4014/11.
 29. Επιλογή και για αναλυτικό 4178/13 στο κεντρικό παράθυρο και γι' αυτούς που δεν έχουν αγοράσει τα αυθαίρετα.
 30. Νέες δηλώσεις Μηχανικού και ιδιοκτήτη στα αυθαίρετα με βάση το Αρθ.3 του 4178/13.
 31. Το κείμενο του νόμου 4178/13, με καλή μορφoποίηση από την Insoft, σε εκτυπώσιμο pdf αρχείο.
 32. Σε όλα τα φύλλα υπολογισμού προστίμου, εμφανίζεται πλέον και το συνολικό πρόστιμο, μαζί με τις επιλογές που αφορούν τον τρόπο πληρωμής και τις δόσεις.
 33. Στις αμοιβές του 4178/13 προστέθηκαν τρία νέα πεδία για επιπλέον πρόσθετο προϋπολογισμό στην αποτύπωση των αρχιτεκτονικών, των στατικών και τον έλεγχο στατικών υπάρχοντος.
 34. Στα αυθαίρετα μετά την "Επιλογή αρχείου", στη λίστα για επιλογή, μπήκε "Ερωτηματικό" με την επίλυση του προβλήματος που είχαν ορισμένοι να μην εμφανίζεται η λίστα των αρχείων των αυθαιρέτων.
 35. Στο xml για τις αμοιβές των ρυθμίσεων, μπήκε η ονομασία του νέου νόμου 4178/13 όπου απαιτούνταν, στους τίτλους των εργασιών..
 36. Συμφωνηθείσα αμοιβή στην ενεργειακή επιθεώρηση και σχετικές προσαρμογές στα ΤΣΜΕΔΕ, ΦΕΜ.
 37. Το συμφωνητικό αναφέρεται πλέον στον 4178/13 και όχι στον 4014/11.
 38. Το backup αρχείο c://insoft/amo5/backup/P1.bak (που αποτελεί ένα αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων p1.a97) αποθηκεύεται και πάλι κανονικά καθώς από κάποια έκδοση και μετά για αδιευκρίνιστο λόγο δεν αποθηκευόταν.  Τώρα μάλιστα δημιουργείται και ένα δεύτερο αντίγραφο με την ονομασία P1.ba2
 39. Ο γεωγραφικός εντοπισμός του συστήματος αυθαιρέτων λειτουργεί πλέον και μέσα από το πρόγραμμα.
 40. Η αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων στις φόρμες του ΤΕΕ για τον υπολογισμό του προστίμου αυθαιρέτου, επανασχεδιάστηκε εκ νέου.   

Για την αναβάθμίση κατεβάζετε το 2ο αρχείο στα Downloads,  το αρχείο amo80-update.exe