©  2001-2010 insoft.gr
Αμοιβές Μηχανικών v.7.8.2
.....................................................................................................................................................................................................................................................


Αλλαγές και νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης 7.8  (23/04/2012)

1)  Καταργήθηκαν οι επιλογές "Τιμή αφετηρίας" και "Τιμή ζώνης" που χρησιμοποιούνταν για τον καθορισμό του Συντελεστή Ζώνης για τα φορολογικά.

2) Στις νέες μελέτες  ο Συντελεστής Ζώνης για τα φορολογικά τίθεται εξ ορισμού πάντα ίσος με 1,00. Στις υπάρχουσες παλιές μελέτες θα πρέπει να τον αλλάξετε χειροκίνητα σε 1,00.

3) Στις νέες μελέτες  η Ε.Τ.Α για πολεοδομία τίθεται εξ' ορισμού 45,00 (αντί για το παλιό 44,00).
Στις υπάρχουσες παλιές μελέτες θα πρέπει να τον αλλάξετε χειροκίνητα σε 45,00.

4) Καταργήθηκε ο έλεγχος για ελάχιστη αμοιβή 5000*λ και η προσαρμογή των αμοιβών στο 5000*λ.

5) Διορθώθηκε σφάλμα στην επιλογή μηχανικού στην εξουσιοδότηση των "Ρυθμίσεων αυθαιρέτων"

6) Διορθώθηκε χονδροειδές σφάλμα που παρουσιαζόταν στον προϋπολογισμό της αποτύπωσης στη "Ρύθμιση Αυθαιρέτων", όταν είχαμε τ.μ. στα "Κέντρα αναψυχής και εστιάσεως". Το σφάλμα (όταν προέκυπτε) ήταν οφθαλμοφανές καθώς έθετε τον συντ. Ζώνης από 1,00 σε 100,00 και προσαύξανε τον προϋπολογισμό κάποιων χώρων κατά 100 φορές.

7) 48 δόσεις στο πρόστιμο αυθαιρέτων.

8) Διορθώθηκε σφάλμα στον υπολογισμό της εφάπαξ καταβολής προστίμου στην περίπτωση που το αυθαίρετο εμπίπτει στην Παρ.6β του Αρθ.24 του Ν.4014/11 (δηλ. μία παράβαση κάτω από 20 τ.μ.).

9) Προστέθηκαν πεδία για την  συμφωνηθείσα αμοιβή ανά μηχανικό στο κεντρικό παράθυρο.

10)  Προσαρμόστηκε το ΦΕΜ με βάση την συμφωνηθείσα αμοιβή.

11) Στο "Συνολικό κόστος αδείας" μπήκε επιλογή ώστε να γίνονται υπολογισμοί με την συμφωνηθείσα αμοιβή.

12) Προστέθηκαν πεδία για την  συμφωνηθείσα αμοιβή ανά μηχανικό στις "Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων".

13) Προσαρμόστηκε το ΦΕΜ στις "Ρυθμίσεις αυθαιρέτων" στη συμφωνηθείσα αμοιβή.

14) Τελικός πίνακας σε rtf στο ΕΚΚΟ. Τον είχαμε ξεχάσει από παλιά ανολοκλήρωτο. Διορθώθηκε.

15) Στο έντυπο της ΕΤΕ προστίθεται επιπλέον η κράτηση ΤΕΕ και αναγράφεται πλέον η συμφωνηθείσα αμοιβή στην περίπτωση που είναι διαφορετική από την νόμιμη.

16) Προστέθηκαν τριγωνισμοί για εξάρτηση ΕΓΣΑ στο τοπογραφικό της άδειας και προσαρμόστηκαν ανάλογα τα προς εκτύπωση έντυπα και το xml για το TEE.

17) ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ. Πλήρες με εκτυπώσεις και pdf , rtf. Και σε Α4 και σε Α3.

18) ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ. Πλήρες με εκτυπώσεις και pdf , rtf. Και σε Α4 και σε Α3.

19) ΔΕΛΤΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ - ΟΑΣΠ - ΣΠΜΕ.
Πλήρες με ΔΟΜΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ, αυτόματους και άμεσους υπολογισμούς και εκτυπώσεις και σε pdf. Σημειώνουμε ότι το παραπάνω δελτίο αποτελεί μέχρι στιγμής την πρόταση της επιτροπής. Για το τελικό δελτίο που θα υποβληθεί στην 2η φάση, αναμένουμε την δημοσιοποίησή του από το ΥΠΕΚΑ. Νομίζουμε όμως, ότι δεν θα διαφέρει σε σχέση με την πρόταση της επιτροπής ΤΕΕ - ΟΑΣΠ - ΣΠΜΕ.

20)  Διορθώθηκε σφάλμα στον παλιό τρόπο υπολογισμού των αμοιβών όπου στην ενεργειακή απόδοση δεν αθροιζόταν το κέλυφος με τα Η/Μ.

21) Στις αμοιβές μελετών η αμοιβή τοπογραφικού προστίθεται πλέον εξ' ορισμού με το άνοιγμα του παραθύρου εφ' όσον είναι τσεκαρισμένο στο κεντρικό παράθυρο το τετραγωνάκι "Τοπογραφικό αδείας". Αν κάποιος θέλει να την αφαιρέσει μπορεί να πατήσει το πλήκτρο " - Τοπογραφικό".

22) Στις ρυθμίσεις αυθαιρέτων οι νόμιμες τιμές "3,375 ημέρες" και "16,875 ώρες" που αναγράφονταν, προσαρμόστηκαν σε "3,38 ημέρες" και "16,88 ώρες" καθώς το σύστημα του ΤΕΕ κάνει τον έλεγχο με δύο δεκαδικά.

23) Ξεκλειδώσαμε τον καθορισμό κατηγορίας στην ψύξη. Η εργασία κλιματισμός στο σύστημα του ΤΕΕ έχει  καθορισμένη κατηγορία 4 η οποία είναι κλειδωμένη. Η ψύξη όμως περνά στο ΤΕΕ ως "Λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις" όπου ο καθορισμός κατηγορίας είναι ξεκλείδωτος. Έτσι μετά από αίτημα συναδέλφων την ξεκλειδώνουμε και στο πρόγραμμα. Το σωστό πάντως είναι κατηγορία 4 και στην ψύξη και με ποσοστό επί του κλιματισμού = 50%. 
 
24) Ενημερώθηκαν οι οδηγίες στο "ΤΕΕ Online 1" για τα βήματα που κάνουμε στο σύστημα του ΤΕΕ για να δηλώσουμε την συμφωνηθείσα (ή τη νόμιμη) αμοιβή και να εκδώσουμε το έντυπο (pdf) για τη πολεοδομία καθώς και την εντολή πληρωμής (pdf) για την τράπεζα. Σημειώνουμε ότι το ΤΕΕ δεν υποστηρίζει την εισαγωγή της συμφωνηθείσας αμοιβής μέσω του xml αρχείου.
Είτε τη νόμιμη χρησιμοποιήσουμε είτε τη συμφωνηθείσα, αυτή δηλώνεται στο σύστημα του ΤΕΕ εκ των υστέρων μετά την υποβολή του xml σύμφωνα με τα βήματα που περιγράφουμε στις οδηγίες του "ΤΕΕ Online 1".

25) Ιδιωτικό συμφωνητικό σε Word (RTF) αρχείο στις ρυθμίσεις αυθαιρέτων για τον καθορισμό της συμφωνηθείσης αμοιβής με τον πελάτη σε περίπτωση που αυτή είναι διαφορετική από τη νόμιμη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ καθώς ορισμένοι φαίνεται να μην το γνωρίζουν: Τα αρχεία Word (rtf) στην περίπτωση που κάνετε αλλαγές μετά την δημιουργία τους, να τα σώζετε με Save As (Αποθήκευση ως..) στη θέση του δίσκου σας που εσείς επιθυμείτε και όχι με απλό Save (Αποθήκευση) καθώς με απλό Save κάθε νέο αρχείο από άλλη μελέτη επικαλύπτει το προηγούμενο.


Αλλαγές και νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης 7.8.1  (24/04/2012)

1)  Διορθώθηκε ένα σφάλμα στο έντυπο του ΤΣΜΕΔΕ και γίναν ορισμένες αλλαγές και βελτιώσεις στο συγκεκριμένο έντυπο.

2)  Διόρθωση στην εισφορά ΤΕΕ στην περίπτωση που η συμφωνηθείσα είναι μεγαλύτερη από την νόμιμη. Στη περίπτωση αυτή στο σύστημα του ΤΕΕ η εισφορά πάει με τη συμφωνηθείσα. Το ίδιο ισχύει πλέον και στο πρόγραμμα.


Αλλαγές και νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης 7.8.2  (10/05/2012)

1)  Ο τίτλος του έργου δεν κρύβεται πλέον πίσω από το πλαίσιο της συμφωνηθείσας αμοιβής.

2)  Διορθώθηκε σφάλμα στον "Παλιό τρόπο υπολογισμού αμοιβών και ΕΤΑ=45"  όπου έβγαινε ένα μήνυμα "test" και μετά έκλεινε το παράθυρο. Το μήνυμα αφορούσε ελέγχους κατά τον προγραμματισμό και είχαμε ξεχάσει να το σβήσουμε.

3)  Διορθώθηκε σφάλμα στο xml αρχείο ΤΕΕ στις εργασίες τριγωνισμών που προστέθηκαν στην έκδοση 7.8.

4) Στο πρόστιμο αυθαιρέτων εισήχθησαν οι συντελεστές για αναπήρους >80% και για παλιννοστούντες.

5) Προσαρμόστηκε το "Αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων στις φόρμες του ΤΕΕ" στις αλλαγές που έκανε το ΤΕΕ στη σελίδα του (για την προσθήκη των συντελεστών για αναπήρους >80% και για παλιννοστούντες).
Η αλλαγή αυτή είναι σημαντική για όσους έχουν τις "Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων" και επιβάλει την αναβάθμιση στην έκδοση 7.8.2.

6) Στο έντυπο του Φ.Ε.Μ το τοπογραφικό λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο όταν είναι τσεκαρισμένο και  στην "Επιλογή - Κατηγ. Μελετών" του κεντρικού παραθύρου. Μέχρι τώρα περνούσε πάντα στο ΦΕΜ.

Σημείωση: Όταν η συμφωνηθείσα αμοιβή ενός μηχανικού περιέχει και μελέτη και τοπογραφικό, τότε στο ΦΕΜ γίνεται αναλογική κατανομή της μελέτης και του τοπογραφικού. Αυτό κρίνεται αναγκαίο καθώς οι μελέτες έχουν ΦΕΜ 10% και το τοπογραφικό 4%.
 

Για την αναβάθμίση κατεβάζετε το 2ο αρχείο στα Downloads,  το αρχείο amo782-update.exe