©  2001-2010 insoft.gr
Αμοιβές Μηχανικών v.7.3
.....................................................................................................................................................................................................................................................


Αλλαγές και νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης 7.3 σε σχέση με την 7.2     (10/09/2010)

1)  Προστέθηκε το έντυπο υπολογισμού προστίμου στις ρυθμίσεις του Ν.3843/10. Το έντυπο αυτό κανονικά, σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, δεν απαιτείται προς υποβολή, καθώς η υποχρέωση συμπλήρωσης αυτού του εντύπου ανήκει στην πολεοδομική υπηρεσία. Συνάδελφοι μας ενημέρωσαν όμως, ότι σε ορισμένες πολεοδομίες η διαδικασία κινείται πολύ ποιο γρήγορα, αν πάει ο μηχανικός αυτό το έντυπο συμπληρωμένο.  

2)  Στους χώρους για τις ρυθμίσεις του Ν3843/10 προστέθηκε ο χώρος "Φωταγωγός" καθώς και ένα κενό πεδίο όπου ο μηχανικός μπορεί να γράψει το είδος του χώρου όπως αυτός νομίζει, για πολύ ειδικές περιπτώσεις.

3)  Διόρθωση του ποσού που παρακρατεί η ΕΤΕ για λογαριασμό του ΤΕΕ στις ρυθμίσεις. Το ποσοστό αυτό μαζί με το χαρτόσημο είναι 2,048% επί της καθαρής αμοιβής (χωρίς τον ΦΠΑ). Στην έκδοση 7.2 από παραδρομή υπολογιζόταν 2,4%. Το παραπάνω σφάλμα αφορά μόνο τις ρυθμίσεις, καθώς για τις οικοδομικές άδειες το ποσοστό (2,048%) ήταν και είναι σωστό.

4)  Διορθώθηκε το πλήκτρο "Εκτύπωση" της αίτησης των ρυθμίσεων, το οποίο έβγαζε σφάλμα όταν είχαμε επιλεγμένη την μορφή κατά ΥΠΕΚΑ. Μπορούσαμε να τυπώσουμε μόνο μέσα από προεπισκόπηση. Με την μορφή ΝΑΘ δεν υπήρχε πρόβλημα.

5)  Στην εκτύπωση του τοπογραφικού αδείας στα σημεία πολυγωνομετρίας εκτός σχεδίου τυπωνόταν πάντα ο αριθμός 1 ή 2 αντί για τον σωστό αριθμό των στάσεων αν αυτός ήταν μεγαλύτερος. Το σφάλμα ήταν μόνο στην εκτύπωση του αριθμού και δεν είχε καμιά επίπτωση στα αποτελέσματα τα οποία ήταν και είναι σωστά. Διορθώθηκε.

6)  Ο πίνακας 3 του ΙΚΑ ενημερώνεται πλέον αυτόματα από τον αναλυτικό προϋπολογισμό με το πάτημα ενός πλήκτρου.

8)  Στους πίνακες 1 και 2 του ΙΚΑ στην περίπτωση που έχουμε χώρους διαφορετικών κυρίων χρήσεων (π.χ. κατοικία και καταστήματα) και ταυτόχρονα κάποιους βοηθητικούς χώρους όπως υπόγεια, ημιυπαίθριους, κλειστούς χώρους στάθμευσης, πισίνες, ακάλυπτο κλπ. τότε γίνεται κατανομή των βοηθητικών χώρων στις διάφορες γραμμές του πίνακα, αναλογικά με το εμβαδόν των κύριων χώρων. Μέχρι τώρα οι βοηθητικοί χώροι περνούσαν στη γραμμή κατοικίες και ο χρήστης έπρεπε να επέμβει στον πίνακα αν οι βοηθητικοί χώροι ανοίκαν σε κάποια άλλη κύρια χρήση. 

7)  Προστέθηκε η "Εγκ. 15"  (που εξεδόθη πρόσφατα) στην νομοθεσία των ρυθμίσεων του Ν. 3843/10.

8)  Επικαιροποιήθηκαν οι οδηγίες Ν.Α.Θ στις ρυθμίσεις με νεότερη έκδοση του αρχείου.

9)  Στο έντυπο εξόφλησης προστίμου η Ν.Α.Θ πρόσθεσε θέση στο έντυπο για τον κωδικός πληρωμής. Ενημερώσαμε κι εμείς το έντυπο στο πρόγραμμα.

10)  Στο έντυπο της τεχνικής έκθεσης για τις ρυθμίσεις ο ταχ. κώδικας του έργου και του ιδιοκτήτη μπαίνανε αντίστροφα ( ο ένας στη θέση του άλλου). Διορθώθηκε.

11)  Στα πρόσθετα στοιχεία μπήκε σύνδεσμος για τους ταχυδρομικούς κώδικες, ώστε να βρίσκουμε εύκολα τον ταχ. κώδικα του ιδιοκτήτη ή του έργου αν δεν τους γνωρίζουμε.

12)  Τα συνολικά τ.μ. σε περίπτωση πολλαπλής εφαρμογής περνούν πλέον αυτόματα στους Πίνακες 1 και 2 του ΙΚΑ όταν πατάμε το πλήκτρο "Ενημέρωση m2".

13)  Μπήκε χρώμα στο πολύχρωμο.

14)  Αντιμετωπίστηκε και δόθηκε λύση στην ακόλουθη περίπτωση:
Όταν είχαμε μια εργασία να μοιράζεται με ποσοστά σε περισσότερους μηχανικούς, από τους οποίους μερικοί είχαν εκτός έδρας και μερικοί δεν είχαν, τότε ενώ η συνολική αμοιβή της εργασίας συμφωνούσε απόλυτα με το ΤΕΕ, στην κατανομή του συνολικού ποσού ανά μηχανικό παρουσιαζόταν κάποιες μικρές αποκλίσεις σε σύγκριση με το ΤΕΕ. Διορθώθηκε και τώρα τα ποσά συμφωνούν απόλυτα.


Για την αναβάθμίση κατεβάζετε το 2ο αρχείο στα Downloads,  το αρχείο amo73-update.exe