©  2001-2010 insoft.gr
Αμοιβές Μηχανικών v.6.6.2   (8/1/2009)
.....................................................................................................................................................................................................................................................


Αλλαγές και νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης 6.6 σε σχέση με την 6.5     (16/12/2008)

1) Προστέθηκε ο Τελικός Πίνακας στο ΕΚΚΟ ο οποίος υποστηρίζει όλες τις κατηγορίες κτιρίων (δηλ. όλους τους αρχικούς πίνακες).

2) Άλλαξε το Στατιστικό Δελτίο καθότι εδώ και αρκετό καιρό η Στατιστική Υπηρεσία έχει αλλάξει την μορφή που έχει το έντυπο. Σημειώνουμε εδώ ότι με την αναβάθμιση του προγράμματος, στις παλιές μελέτες τα δεδομένα από τα παλιά Στατιστικά Δελτία θα χαθούν και θα πρέπει να δημιουργηθούν εκ νέου στο νέο έντυπο του Στατιστικού Δελτίου.

3) Στον ξεχωριστό πίνακα για τις αποτυπώσεις (π.χ. περίπτωση αποτύπωσης μαζί με προσθήκη) προστέθηκε επιλογή για το εάν η αποτύπωση των στατικών θα είναι με προσαύξηση αντισεισμικού ή όχι.

4) Πατώντας το πλήκτρο "Παλιές Αμοιβές" αναπροσαρμόζονται και οι πιθανές αμοιβές (αν υπάρχουν) "Αποτύπωσης Αρχιτεκτονικών", "Αποτύπωσης Στατικών" και "Ελέγχου Στατικών Υπάρχοντος" στις παλιές τιμές των Αμοιβών.  Στην έκδοση 6.5 δεν συνέβαινε αυτό.

5) Στην Αλλαγή Χρήσης και στο παράθυρο που ανοίγει με το πράσινο βελάκι άλλαξε ο τρόπος των επιλογών. Στην προηγούμενη έκδοση επιλέγαμε ποιες μελέτες - επιβλέψεις, για την αλλαγή χρήσης,  δεν θέλαμε να συμμετέχουν στον υπολογισμό. Στην νέα έκδοση 6.6 επιλέγουμε πλέον ποιες μελέτες - επιβλέψεις, θέλουμε να συμμετέχουν στον υπολογισμό. Προϋπόθεση πάντα είναι βέβαια οι μελέτες - επιβλέψεις να είναι τσεκαρισμένες και στο κεντρικό παράθυρο. Η παραπάνω αλλαγή έγινε για να μην δημιουργείται σύγχυση λόγω του διαφορετικού τρόπου επιλογής από αυτόν που εφαρμόζεται στο κεντρικό παράθυρο. 
Οι  επιλογές αυτές στην αλλαγή χρήσης μπορεί να είναι πολύ χρήσιμες, π.χ. στην περίπτωση που έχουμε Αλλαγή Χρήσης και ταυτόχρονα Προσθήκη. Αν έχουμε μελέτη και επίβλεψη και θέλουμε στην επίβλεψη να μην υπολογιστεί η αλλαγή χρήσης, τότε απλώς δεν τσεκάρουμε τα αντίστοιχα τετραγωνάκια της επίβλεψης στην αλλαγή χρήσης, ενώ στο κεντρικό παράθυρο είναι τσεκαρισμένα ώστε να υπολογιστεί επίβλεψη μόνο για την προσθήκη.

6) Στην αλλαγή χρήσης στην έκδοση 6.5 όταν είχαμε περίπτωση Αλλαγής Χρήσης,  ταυτόχρονα Αναλυτικό Προϋπολογισμό αλλά χωρίς Συμβατικό Προϋπολογισμό και είχαμε τσεκαρισμένες κάποιες μελέτες - επιβλέψεις να εξαιρεθούν από την αλλαγή χρήσης, τότε παρουσιαζόταν στην εκτύπωση των Αμοιβών ένα  μπέρδεμα  των γραμμών με παύλες ανάμεσα στις γραμμές. Αυτό επιλύθηκε στην νέα έκδοση 6.6.

7) Διορθώθηκε το πλήκτρο "Εκτύπωση" στον Πίνακα 1 του ΙΚΑ.

8) Στο έντυπο της  Αίτησης για οικοδομική άδεια μπαίνει πλέον στα στοιχεία του ιδιοκτήτη και ο Αριθμός Ταυτότητας του ιδιοκτήτη.

9) Στο έντυπο πληρωμής φορολογικών προστέθηκε δυνατότητα εμφάνισης της Εισφοράς υπέρ Δήμου (μαζί με το ΚΗ' υπέρ δήμου) ξεχωριστά από τις υπόλοιπες εισφορές για την περίπτωση που η ανωτέρω εισφορά πληρωθεί απ' ευθείας στο ταμείο του Δήμου και όχι στην εφορία.

10)  Επιλύθηκαν κάποια προβληματάκια που προέκυπταν όταν κάναμε αλλαγή του συμβόλου των δεκαδικών ψηφίων από  κόμμα σε τελεία ή το αντίστροφο στον Πίνακα Ελέγχου των Windows.  Τα προβλήματα αυτά αφορούσαν τον πίνακα 3 του ΙΚΑ και την τροποποίηση στο έντυπο του ΦΕΜ.

11) Λύθηκε πρόβλημα με το xml για την περίπτωση όπου δεν έχουμε καθόλου συμβατικό προϋπολογισμό, ούτε αναλυτικό σε καμιά εργασία , αλλά έχουμε αναλυτικό μόνο στον περιβάλλοντα χώρο.


Αλλαγές και νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης 6.6.1 σε σχέση με την 6.6.     (19/12/2008)

12) Μια μικρή παράβλεψη στην έκδοση 6.6 είχε ως αποτέλεσμα η διόρθωση (βλ. 7) στο πλήκτρο "Εκτύπωση" του Πίνακα 1 του ΙΚΑ όχι απλώς να μη διορθωθεί, αλλά να προκαλεί και πρόσθετα προβλήματα. Τώρα διορθώθηκε.

Με την ευκαιρία έγιναν και τα παρακάτω:

13) Στον 1ο έντυπο της αδείας , στην σελ. 1 ο τίτλος της άδειας στοιχίζεται στο κέντρο, είναι επεξεργάσιμος και δίνεται μία επιπλέον σειρά από κάτω στην οποία μπορεί να γραφεί κείμενο. Το επιπλέον κείμενο πρέπει να γραφεί λίγο πριν την εκτύπωση καθ' ότι δεν αποθηκεύεται και ούτε περνάει στο Word.

14) Αυτό που αναφέρουμε στο 10 (για το κόμμα και την τελεία) επιλύθηκε και για τον πίνακα με τα ποσοστά στα στοιχεία μηχανικών.

Αλλαγές και νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης 6.6.2 σε σχέση με την 6.6.1     (08/01/2009)

15) Στις 07/01/09 εντοπίστηκε από χρήστη του προγράμματος bug το οποίο αφορούσε την αντικατάσταση στέγης και λειτουργούσε ως εξής:
Όταν στην αντικατάσταση στέγης είχαμε επιλεγμένο το "Στατικά αντικατάστασης στέγης με το 100 % του προϋπολογισμού" και επιλεγμένη προσαύξηση αντικατάστασης στέγης ή προσθήκης, τότε στον έλεγχο που θέσπισε το ΤΕΕ στις επιβλέψεις με το 0,1*Σ ή 0,15*Σ  ώς Σ  στα στατικά το πρόγραμμα (λόγω του bug) έπερνε το 30% του προϋπολογισμού και όχι το 100 % όπως είχαμε ορίσει.
Ως εκ τούτου και ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου προέκυπταν περιπτώσεις ασυμφωνίας της αμοιβής της επίβλεψης των στατικών της αντικαταστασης στέγης που έβγαζε το πρόγραμμα, σε σχέση με αυτή του ΤΕΕ.

Μόλις το bug αυτό μας αναφέρθηκε διορθώθηκε άμεσα εντός 24 ωρών με νέο αρχείο.