Αμοιβές μελετών αναλυτικά
Αμοιβές Mηχανικών v.12.4
..............................................................................................................


Η έκδοση 9.3 περιλαμβάνει τους νέους πίνακες του ΙΚΑ, την κατάργηση του ΤΣΜΕΔΕ ιδιοκτήτη καθώς και πολλές άλλες βελτιώσεις και διορθώσεις.
Η έκδοση 11.2 περιλαμβάνει τον νέο Νόμο των Αυθαιρέτων Ν.4495/17 και τις τροποποιήσεις που έγιναν με τον Ν.4546/18. Η έκδοση 9.7 περιλαμβάνει κάποιες βελτιώσεις και προσθήκες στα "Online TEE" λόγω και των προβλημάτων που παρουσιάζαν για ένα διάστημα τα συστήματα Αμοιβών και Αυθαιρέτων του ΤΕΕ. Επίσης διορθώθηκαν κάποια bugs που είχαν εντοπιστεί.
Η έκδοση 9.6 περιλαμβάνει το νέο έντυπο πληρωμής ΤΣΜΕΔΕ & ΕΜΠ. Την Κατάργηση του 2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επί των αμοιβών μηχανικού. Τους νέους συντελεστές ΙΚΑ. Προεπιλογή ΦΠΑ 24%. κλπ.


 • Πλήρη συμβατότητα με ΤΕΕ και xml αρχεία.
 • Αποτελέσματα ακριβώς ίδια με το ΤΕΕ με ακρίβεια λεπτού.
 • Προϋπολογισμός οικοδομικού έργου για το ΤΕΕ (ΕΤΑ=118) και για την πολεοδομία (ΕΤΑ=45).
 • Πλήρης αναλυτικός προϋπολογισμός με ανάλυση εργασιών.
 • Αμοιβές Μηχανικών. (Συνοπτική και αναλυτική παρουσίαση).
 • Αμοιβές ανά Μηχανικό - Έντυπο ΕΤΕ ανά μηχανικό.
 • Αμοιβή τοπογραφικού. Έντυπο ΕΤΕ.
 • Πίνακας 1α ημερομισθίων και προκαταβολής για το ΙΚΑ.
 • Πίνακας 1β κατανομής ημερομισθίων ΙΚΑ στις επιμέρους εργασίες.
 • Πίνακας 2 του ΙΚΑ (Εστεγασμένων επαγγελμάτων).
 • Πίνακας 3 του ΙΚΑ (Αναλυτικές εργασίες).
 • Συνολικό κόστος οικοδομικής άδειας.
 • Αίτηση για την χορήγηση της άδειας.
 • Έντυπο ελέγχου της άδειας.
 • Έντυπο οικοδομικής άδειας με εισαγωγή και τοπογραφικού σε αυτό.
 • Νέο έντυπο οικοδομικής άδειας που χρησιμοποιείται στην Πολεοδομία Καβάλας.
 • Δήλωση ανάθεσης Μελέτης.
 • Δήλωση ανάληψης Μελέτης. - Ομαδική δήλωση ανάληψης
 • Δήλωση ανάληψης κατασκευής σκυροδέματος.
 • Στατιστικό Δελτίο.
 • Σημείωμα για την πληρωμή των φορολογικών.- Έντυπο ΕΤΕ για ΤΣΜΕΔΕ.
 • Έντυπα προκαταβολής φόρου Μηχανικών.
 • Ελάχιστο κόστος κατασκευής. (Υποστηρίζονται όλα τα έντυπα).
   Έντυπο Α & Αρχικός Πίνακας 1 (Κτίρια κατοικίας πλην μονοκατοικιών).
   Έντυπο Β & Αρχικός Πίνακας 1 (Μονοκατοικίες).
   Έντυπο Γ & Αρχικός Πίνακας 2 (Κτίρια γραφείων και καταστημάτων)
   Έντυπο Δ & Αρχικός Πίνακας 3 (Σταθ.αυτοκ., Βιομηχ., Βιοτεχν., Γεωργικά, Kτηνοτρ., Αποθήκες).
   Έντυπο Ε,ΣΤ & Αρχικός Πίνακας 4 (Ξενοδοχεία, Νοσηλευτήρια, Εκπαιδευτήρια, Μουσεία κ.λ.π)
 • Τελικός Πίνακας.
 • Αίτηση - Δήλωση απογραφής οικοδομοτεχνικού έργου για το ΙΚΑ.
 • Σ.Α.Υ & Φ.Α.Υ
 • Υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού για την ηλεκτροδότηση.
 • Υπεύθυνη δήλωση Ιδιοκτήτη για την ηλεκτροδότηση.
 • Έντυπο σεντόνι και Τεχν. Έκθεση.
 • Προϋπολογισμός έργου για δάνειο από Ε.Τ.Ε
 • Τεχνική Νομοθεσία για θέματα αμοιβών και ΓΟΚ.
 • Βοήθεια για τη χρήση του προγράμματος.
 • Χρονικός Προγραμματισμός - Διάγραμμα Gantt.
 • Περιλαμβάνει ΟΛΕΣ τις εργασίες των τοπογραφικών του Π.Δ. 696/74 και παράγει xml γι' αυτές.
 • Περιλαμβάνει τις Ρυθμίσεις του Ν.3843/2010. Υπολογίζει αμοιβή, πρόστιμο, xml για το ΤΕΕ και
           παράγει όλα τα έντυπα που απαιτούνται.
 • Περιλαμβάνει αμοιβές ΚΕΝΑΚ και αμοιβές ενεργειακών επιθεωρητών και παράγει τα xml.


To πρόγραμμα "Αμοιβές Μηχανικών" της Insoft, διανύει πλέον τον δέκατο ένατο χρόνο παρουσίας του στην αγορά λογισμικού, έχοντας καταξιωθεί από πλήθος μηχανικών, καθώς και από πολλά πολεοδομικά γραφεία.

Το διάστημα αυτό το πρόγραμμα έχει αποσπάσει πάρα πολλά θετικά σχόλια από όλους όσους το χρησιμοποιούν. Κατά γενική ομολογία διαπνέεται από μια διαφορετική φιλοσοφία, είναι σύνθετο στις δυνατότητες, αλλά ταυτόχρονα απλό και κατανοητό στη χρήση.

Παίρνουμε αποτελέσματα σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να είμαστε αναγκασμένοι να περνάμε από δεκάδες μενού και υπομενού. Το πρόγραμμα είναι έτσι δομημένο ώστε ο Μελετητής Μηχανικός να έχει την πλήρη εποπτεία στις παραμέτρους, στα δεδομένα, στα αποτελέσματα και στις εκτυπώσεις. Επιμένουμε στην ουσία. Στόχος είναι να βγει εύκολα, γρήγορα, σωστά και με ακρίβεια, η δουλειά που έχει ο μηχανικός, με τον υπολογισμό των αμοιβών και τη σύνταξη όλων των εντύπων μιας οικοδομικής άδειας.
Το πρόγραμμα διακρίνεται για την πληρότητα του. Παράγει όλα τα έντυπα που απαιτεί η έκδοση μιας οικοδομικής άδειας. Βλέπουμε τα έντυπα στην οθόνη, ακριβώς όπως αυτά θα αποτυπωθούν στο χαρτί. Παράγονται έντυπα προσεγμένα στην κάθε τους λεπτομέρεια.
Το πρόγραμμα είναι απόλυτα συμβατό με το σύστημα υπολογισμού αμοιβών του ΤΕΕ. Παράγει xml αρχεία με το πάτημα δύο πλήκτρων τα οποία απλά και εύκολα μέσα από το πρόγραμμα αποστέλλονται στο ΤΕΕ. Γλιτώνουμε έτσι από την ιδιαίτερα χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία υποβολής μιας μελέτης στο ΤΕΕ χωρίς την χρήση xml αρχείων. Τα αποτελέσματα που παράγει το πρόγραμμα συμφωνούν απόλυτα με το ΤΕΕ με ακρίβεια λεπτού του Ευρώ δηλ. συμπίπτουν απόλυτα.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προγράμματος αποτελεί και η χαμηλή του τιμή. Χαμηλή τιμή, όχι γιατί δεν αξίζει παραπάνω, αλλά γιατί αυτή είναι η επιλογή μας. Αγοράζοντάς το, παίρνετε ένα κορυφαίο πρόγραμμα σε μια από τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Κοστίζει μόνο 215 € + ΦΠΑ.

Κάθε νέα έκδοση την ανεβάζουμε στο διαδίκτυο, απ' όπου οι ήδη πελάτες μας, μπορούν να την κατεβάσουν χωρίς επιπλέον κόστος. Εξαίρεση αποτελούν μεγάλης έκτασης αλλαγές που οφείλονται σε αλλαγές της νομοθεσίας και του τρόπου υπολογισμού των αμοιβών, όπως οι αλλαγές που έγιναν λόγω του συστήματος αμοιβών του ΤΕΕ το 2007 καθώς και οι ρυθμίσεις του Ν.3843 το 2010. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει μικρό κόστος αναβάθμισης. Δεν υπάρχουν ετήσιες συνδρομές, ούτε ετήσια συμβόλαια συντήρησης.
   Παρέχουμε στους πελάτες μας πλήρη υποστήριξη του προγράμματος, μέσω τηλεφώνου ή e-mail. Την υποστήριξη αυτή την παρέχουμε και κατά τη δοκιμαστική περίοδο των 30 ημερών, σ' αυτούς που δεν έχουν ακόμη παραγγείλει το πρόγραμμα. Για οτιδήποτε μη διστάζετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσετε το πρόγραμμα πριν το αγοράσετε.
Στη σελίδα Downloads παρέχουμε πλήρη έκδοση του προγράμματος "Αμοιβές Μηχανικών v.12.4" που λειτουργεί για 30 ημέρες (απαιτείται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και να ζητήσετε να σας ενεργοποιήσουμε online τη δοκιμαστική περίοδο).
   Σε πολεοδομικά γραφεία το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν με απενεργοποιημένη όμως τη δυνατότητα παραγωγής xml αρχείων και των ρυθμίσεων του Ν.4495/17.
     Σημειώνουμε επίσης ότι:
1) Το πρόγραμμα απαιτεί έναν σχετικά γρήγορο υπολογιστή και λειτουργικό Win11, Win10, Win8, Win7. Λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα σε όλες τις εκδόσεις είτε 32 είτε 64 bit. Δεν υποστηρίζονται πλέον πλήρως τα windows XP λόγω παλαιότητας.
2) Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος απαιτείται ανάλυση οθόνης τουλάχιστον 1024 x 768. Δεν συνίσταται η χρήση χαμηλότερης ανάλυσης, καθότι διαφορετικά δεν θα μπορείτε να βλέπετε ολόκληρες τις οθόνες του προγράμματος. 
3) Το πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που έχουν γνώση της τεχνικής νομοθεσίας σε θέματα αμοιβών μηχανικών.

Αμοιβές επιβλέψεων αναλυτικά
λ= 0,23368    Τρίμηνο= 20121   
Μ.Η. ΙΚΑ = 29,04   (Από 1/2/2019)
Τ.Η. ΙΚΑ = 29,39
ΙΚΑ εργοδ. = 0,58052   (Από 1/6/2022)
ΙΚΑ ασφ. = 0,1732   (Από 1/6/2022)
ΕΤΑ για ΤΕΕ= 118

Εικόνες από την εφαρμογή.
(πατήστε πάνω στις εικόνες για μεγέθυνση)
Συντελεστές - Ιούνιος 2022
Κόστος αγοράς και αναβάθμισης.
Για όσους έχουν ενεργοποιημένη μία από τις εκδόσεις 7.2 - 7.9, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x η αναβάθμιση στην 12.4 είναι δωρεάν με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Η νέα έκδοση 12.4 κοστίζει για νέους χρήστες 215 €+ΦΠΑ το βασικό πακέτο των αμοιβών.
Το πακέτο με τις ρυθμίσεις αυθαιρέτων N.4495/17 κοστίζει επιπλέον 30 € + ΦΠΑ.
Χαρακτηριστικά της εφαρμογής.
Πλήρες πρόγραμμα για τον υπολογισμό των αμοιβών μηχανικού και εκτύπωσης όλων των εντύπων που απαιτούνται στην πολεοδομία κατά τον έλεγχο των φορολογικών της άδειας. Πλήρως συμβατό με xml αρχεία και ΤΕΕ. Αποτελέσματα ακριβώς ίδια με αυτά του ΤΕΕ.

Αν ένας χρήστης ζητάει αλλαγή Η/Υ (ή νέα ενεργοποίηση λόγω Φορμάτ, αλλαγής δίσκου, αλλαγής λειτουργικού κλπ) και κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη δεν είχε καμιά οικονομική συναλλαγή με την εταιρία μας, δηλαδή η αγορά του προγράμματος είναι παλαιότερη των 5 ετών και στο διάστημα αυτό των πέντε (5) ετών δεν έχει προβεί στην αγορά κάποιου πακέτου αναβάθμισης (π.χ. Ρυθμίσεις Ν.4495/17) ή τα τελευταία 5 έτη όλες οι αναβαθμίσεις ήταν δωρεάν, τότε υπάρχει ένα Κόστος συντήρησης και αναβάθμισης (5 ετών) το οποίο ανέρχεται σε 30 Ευρώ + ΦΠΑ
Κάθε παρατήρηση, σχόλιο ή απορία σας πάνω στο πρόγραμμα είναι ευπρόσδεκτο στις διευθύνσεις

                              και                               και στο τηλέφωνο 2593031076

Αναλυτικός προϋπολογισμός
Τοπογραφικό με όλες τις εργασίες του
Π.Δ. 696/74.  Παράγεται xml για το ΤΕΕ
Πίνακας 1α ΙΚΑ
Έντυπο απογραφής ΙΚΑ
σελ. 2
Διάγραμμα Gantt
εκτυπώσιμο σε plotter
©  2001-2021 insoft.gr
Αριθμοί λογαριασμού:
Εθνική: 21563187620     IBAN:  GR6701102150000021563187620
Eurobank: 0026.0200.49.0123730135     IBAN:  GR6402602000000490123730135
Πειραιώς: 5245-090649-931     IBAN:  GR3701722450005245090649931
Alpha Bank: 800.00.2786.012638     IBAN:  GR1301408000800002786012638
Εμβάσματα από άλλες τράπεζες επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος 3 ή 4 Ευρώ.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 4/7/2022
Το πακέτο της "Ρύθμισης Αυθαιρέτων του Ν.4495/17"  αποτελεί ξεχωριστό ανεξάρτητο τμήμα του προγράμματος το οποίο όμως ανοίγει μέσα από το πρόγραμμα των αμοιβών. Έχει επιπλέον κόστος 30 Ευρώ + 24% ΦΠΑ = 37,20 Ευρώ (ή 35,10 για τα νησιά με ΦΠΑ 17%). Δηλ. κάποιος νέος πελάτης που θέλει και το πακέτο "Ρύθμισης Αυθαιρέτων" έχει συνολικό κόστος 215+30 = 245 + 24% ΦΠΑ = 303,80 €

Το πακέτο "Ρύθμιση Αυθαιρέτων Ν.4495/17" περιλαμβάνει τα γενικά στοιχεία, τον υπολογισμό του προστίμου αυθαιρέτου με απεριόριστο αριθμό φύλλων, την αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων του αυθαιρέτου στο online σύστημα του ΤΕΕ , τις αμοιβές με ημέρες/ώρες , τις αμοιβές τοπογραφικού με πρόσθετες εργασίες τριγωνισμών για εξάρτηση ΕΓΣΑ, τις αμοιβές αποτύπωσης αρχιτεκτονικών, αποτύπωσης στατικών και ελέγχου στατικών υπάρχοντος (όταν αυτές απαιτούνται), την εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη, την βεβαίωση μηχανικού για τις μεταβιβάσεις  και την δήλωση ιδιοκτήτη για τις μεταβιβάσεις.

Το γεγονός ότι το πακέτο "Ρύθμιση Αυθαιρέτων" λειτουργεί ως ανεξάρτητο τμήμα, επιτρέπει σε κάποιον που δεν θα ασχοληθεί με τα αυθαίρετα, να συνεχίζει να αναβαθμίζει δωρεάν το πρόγραμμα αμοιβών, χωρίς να έχει τη "Ρύθμιση αυθαιρέτων".

Η "Ρύθμιση Αυθαιρέτων"  δεν έχει δοκιμαστική περίοδο, λόγω της περιορισμένης χρονικής διάρκειας υποβολής των δηλώσεων του Ν.4495/17. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικές εικόνες από τις "Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων του Ν.4178/13. Παρόμοια δομή έχει και το λογισμικό για το νέο Ν.4495/17.".
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΥ Ν.4495/17
15/3/2022